Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Wanja Lundby-Wedins tal till den socialdemokratiska partikongressen 2 november 2005

  Vi behöver mer muskler i finanspolitiken. Vi behöver en starkare regional näringspolitik. Vi behöver satsa mer på yrkesutbildningarna och ge fler en andra chans. Vi behöver ett arbetsliv för alla. Och kamrater: Det är hög tid för ett jämställt arbetsliv. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Löner i olika länder 2003

  Lön, lönekostnad och arbetskraftskostnad för industriarbetare i 31 länder år 1999-2003 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Webb-tv-sändning från presskonferens om ekonomiska utsikter hösten 2005

  Konjunkturuppgång men ännu ingen högkonjunktur, sade LO-ekonomerna då de presenterade Ekonomiska utsikter hösten 2005. Presskonfensen från den 12 oktober 2005 kan du se här som webb-tv. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Diagram till pressmeddelande om Ekonomiska utsikter hösten 2005

  Försörjningsbalans och nyckeltal. Procentuell förändring 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
 • Brev till EU-kommissionen från John Monks

  Dear President, The ETUC has been informed by the media that Commissioner McCreevy, during a visit to the Swedish capital Stockholm, is said to have expressed his disagreement with the Swedish system of industrial relations and collective bargaining, as applied to the cross-border provision of services. In his view, according to the report, this would be an infringement of the provisions in the EU Treaty with regard to the free movement of services. Since, indeed, the European Commission is the guardian of the European Treaties, the ETUC hereby calls on you, as President of the Commission, urgently to clarify if Commissioner McCreevy has been speaking on behalf of the Commission, and has indeed expressed himself as reported, and to clarify the position of the Commission with regard to his remarks 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Utstationeringsdirektivet - Vaxholmsfallet i Sverige

  Den genomsnittliga organisationsgraden på arbetsmarknaden överstiger 80 procent. Kollektivavtalen beräknas täcka över 90 procent av de anställda på arbetsmarknaden. Enligt svenska rättsprinciper tillämpas ett kollektivavtal på samtliga anställda inom det område som avtalet täcker, det vill säga på både fackliga medlemmar och oorganiserade arbetstagare. Kollektivavtal träffas i regel mellan parterna på förbundsnivå och reglerar, utöver löner, en rad olika arbets- och anställningsvillkor. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Jobbar du naken? Affisch textbaserad

  Affisch i A3-format till kampanjen Jobbar du naken. Affischen har röd bakgrund med ganska mycket text. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Jobbar du naken? – nu startar LOs kollektivavtals- och medlemskampanj

  LO och förbunden startar en kollektivavtals- och medlemsvärvarkampanj för att informera om kollektivavtalets värde. Kampanjen består av både uppsökeriarbete och en särskild mediekampanj för att understödja det praktiska arbetet. Mediekampanjen går under namnet ”Jobbar du naken?” och är en repetition av 2002 års framgångsrika vår- och höstkampanjer. Här kan du hämta en blankett du kan använda för att beställa material från kampanjen. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Jobbar du naken - affisch A3

  Affisch från kampanjen Jobbar du naken? Affischen är i A3-format och består av en stor bild med kort text. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Öppet brev till allians för Sverige om arbetslöshetsförsäkringen

  Vi har tagit del av den borgerliga alliansens program. De reformer som beskrivs förefaller syfta till att ändra maktbalansen i samhället till löntagarnas nackdel. Programmet är tämligen skissartat, vilket inte är förvånande med tanke på att det är en bred politisk plattform för fyra oppositionspartier som inte behöver befatta sig med detaljer. Vi har dock några för löntagarna viktiga frågor som vi skulle vilja få besvarade för att kunna bedöma hur genomgripande förslagen faktiskt är, skriver Leif Håkansson, LOs tredje vice ordförande, och Dan Andersson, LOs chefsekonom i ett öppet brev till den borgerliga alliansen. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Lön efter yrke år 2004. Stat

  Lön efter yrke och kön år 2004. Statlig sektor 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Lön efter yrke år 2004. Landsting

  Lön efter yrke och kön år 2004. Landsting  

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Lön efter yrke år 2004. Kommun

  Lön efter yrke och kön år 2004. Kommunal sektor 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Lön efter yrke år 2004. Tjänstemän privat

  Lön efter yrke och kön år 2004. Tjänstemän inom privat sektor 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Lön efter yrke år 2004. Arbetare privat

  Lön efter yrke och kön år 2004. Arbetare inom privat sektor 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Öppet brev till allians för Sverige om arbetslöshetsförsäkringen

   

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
 • Webbsändning från presskonferens om: Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän allt större

  Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän allt större. Sändningen i webb-tv från presskonferens den 14 september 2005 då LO publicerade rapporten Lönerapport 2005 – Löner och löneutveckling 1994 – 2004. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Rösta 18 september - kyrkovalet

  En affisch med uppmaning att rösta i kyrkovalet den 18 september. Affischen är i A3-format. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Rösta i valet 18 september

  Rösta i valet 18 september Söndagen den 18 september går vi till val i kyrkan. Kyrkovalet handlar om att stoppa kvinnoprästmotståndet, att bevara kyrkan som en öppen folkkyrka med plats för alla, att öppna kyrkans portar mot världen utanför samt att se till att kyrkans anställda som är medlemmar i Kommunal får bra och seriösa arbetsgivare i form av socialdemokratiska kyrkorådsledamöter. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Rekommendation av Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen i Sverige (LO) om anpassning av förbundsavtal för företag som blir tillfälliga medlemmar i arbetsgivareförbund inom Svenskt Näringsliv

  Den svenska ekonomin och arbetsmarknaden påverkas i allt större utsträckning av en ökad internationalisering/globalisering. Den ökande integrationen inom och utvidgning-en av den Europeiska Unionen illustrerar tydligt denna utveckling. För utstationering av arbetstagare för arbete i annat EU-/EES-land finns utstationeringsdirektivet (96/71/EG) som genomförts i Sverige genom utstationeringslagen (1999:678). I ökad omfattning förekommer att företag utför arbete av tillfällig karaktär i annat land, t ex genom att utländska företag för kortare tid bedriver verksamhet i Sverige. Detta har lett till att utländska företag i ökad utsträckning söker tillfälligt medlemskap i arbetsgi-vareförbund inom Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv och LO har den 7 februari 2005 enats om att försöka finna principer och utgångspunkter för vad som bör gälla med avseende på riksavtalen för utländska arbetsgivare som blir tillfälliga medlemmar i arbetsgivareförbund inom Svenskt Näringsliv. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
Sida 36 av 411...33343536373839...41