Fråga facket Fråga facket

Fastighets

Arbetsmiljö För Fastighets är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ett generellt problem. Utmaningarna är annars varierande beroende på om det gäller städning eller fastighetsskötsel.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Fastighets utmaningar

  • Inom städ är det deltid- och visstidsproblematik. Arbetstagarna känner sig väldigt styrda i arbetstider och arbetsuppgifter. Det handlar nästan uteslutande om ensamarbete. Det är också dålig tillgång till företagshälsovård. 40 procent är utlandsfödda.
  • Det är stor kontrast till fastighetssidan som har heltid, dagtidsarbete, kan påverka och där så gott som alltid har företagshälsovård. De flesta här har svensk bakgrund. Dock har problemen börjat smitta av sig från städsidan, bl.a. blir det fler och fler "delade turer" även på fastighetssidan.
  • Hot och våld är överrepresenterat på Fastigo (allmännyttan).
  • Andra problem handlar om undermålig planering och organisering av arbete, otillräcklig bristhantering och allt för prispressade upphandlingar. Vanligaste arbetsolyckorna är fallolyckor och maskinolyckor. Det är låg organisationsgrad på städsidan och bara cirka 30 procent är med i facket. Organisationsgraden är högre på fastighetssidan men den börjar sjunka där med.
  • Utbildningsnivån är låg bland skyddsombuden och det blir färre och färre drivande klubbar. Inom Fastighets strävar man efter att få till centrala arbetsmiljöavtal samt att integrera arbetsmiljö i det traditionella fackliga arbetet genom att utbilda fackliga företrädare.

Verktygslåda

Fastighets checklista för skyddsronder i städbranschen - ett hjälpmedel vid riskinventering och systematiskt arbetsmiljöarbete (pdf)

Fastighets checklista för arbetsmiljörond (pdf)