Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Protestbrev till Paraguays president Horacio Cartes

  LO har sänt en protestnot till presidenten i Paraguay, Horacio Cartes, som stöd för landsorganisationerna i Paraguay, CUT-A och CNT som arbetar för införandet av grundläggande fackliga rättigheter.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Företagshälsovård - en handledning från LO och LO-förbunden

  Denna handledning är en gemensam LO-strategi för att säkerställa att alla arbetstagare får tillgång till kvalitetssäkrad företagshälsovård (FHV). Handledningen vänder sig till alla förtroendevalda, särskilt till dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor.  

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Folder
 • Företagshälsovård på riktigt

  Foldern Företagshälsovård på riktigt ställer frågan om du har tillgång till företagshälsovård på riktigt eller bara på papperet. En test om nio påståenden kan hjälpa dig att svara på frågan. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Folder
 • Turkiet och det turkiska folket förtjänar mycket bättre

  Turkiet och det turkiska folket förtjänar mycket bättre. De förtjänar demokrati och skydd av deras mänskliga rättigheter, inklusive de fackliga rättigheterna. Situationen i Turkiet med våld mot landets befolkning måste få ett slut.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Guatemala maj 2013

   

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Dagordning LOs representantskap maj 2013

  Dagordning för LOs representantskap 21/5 2013. 

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Dagordning
 • Inkopplade företag maj 2013

  Inkopplade företag maj 2013. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Övrigt
 • Colombia april 2013

   

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • LOs årsredovisning 2012

  Årsredovisning för LO och LO-koncernen 2012. 

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • Kongressprotokoll 2012 - del 2

  Protokoll från LOs 27e ordinarie kongress 2012 - del 2.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
 • Kongressprotokoll 2012 - del 1

  Protokoll från LOs 27e ordinarie kongress 2012 - del 1.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
 • Protestbrev till ledningen för Hong Kong International Terminals

  LO har sänt en protestnot till ledningen för Hong Kong International Terminals med anledning av förhållandena i Hong Kongs hamn samt hamnledningens vägran att förhandla om kollektivavtal och bättre arbetsförhållanden för dem som arbetar i hamnen.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Protestbrev till Iraks premiärminister Mr Nouri Al Maliki

  LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson har skickat en protestnot till Iraks premiärminister Mr Nouri Al Maliki med anledning av trakasserier mot den fackliga ledaren Hassan Juma’a Awad i oljeindustrin.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Inkopplade företag april 2013

  Inkopplade företag anno april 2013.  

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Övrigt
 • Verksamhetsberättelse 2012 för standardiseringsarbetet inom arbetsmiljöområdet

  Verksamhetsberättelse 2012 för standardiseringsarbetet inom arbetsmiljöområdet. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan 2013 för standardiseringsfrågor inom arbetsmiljöområdet.

  Verksamhetsplan 2013 för standardiseringsfrågor inom arbetsmiljöområdet. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Verksamhetsplan
 • Seminarium Global respekt 4 april 2013

  Program för seminariet Global respekt den 4 april 2013. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Seminarieinbjudan
 • Guatemalas president, mars 2013

  Protestbrev till Guatemalas president, general Otto Pérez Molina, mars 2013. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Seminarieserie våren 2013

  Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek inbjuder till en seminarieserie våren 2013. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Bangladesh i mars 3013

  LO har sänt en protestnot till premiärministern Sheik Hasina i Bangladesh med uppmaning om att respektera och införa i landets arbetsmarknadslagstiftning ILOs kärnkonventioner 87 om föreningsfriheten och skydd för organisationsrätten och 98 om rätten att organisera sig och förhandla kollektivt.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
Sida 7 av 411...45678910...41