Facket direkt facketdirekt.nu

Enheten för organisationsfrågor

Organisationsfrågor Enheten samordnar den tvärfackliga utbildningen, information om kollektivavtalade försäkringar, skolorganisation och ungverksamhet. Verksamheterna genomförs centralt, regionalt och lokalt. Enheten ansvarar också för 020-verksamheten och organiseringsfrågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bo Carselid

Handläggare

ETUI-kurser, nätutbildningar, Sveriges konsumenter och LOs stiftelser.

Ewa Lundell

Assistent

Tvärfackliga rådet samt administrativt stöd till enhetschefen. LO-kongressen.