Fråga facket Fråga facket

LOs visselblåsarfunktion

Organisationsfrågor I LOs visselblåsartjänst kan du anonymt rapportera in oegentligheter i LOs verksamhet. Det handlar om att tidigt fånga upp och hantera allvarliga missförhållanden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Anonyma tips om allvarliga missförhållanden

  • LOs visselblåsarsystem ger oss möjlighet att uppmärksamma missförhållanden där vi som organisation bryter mot lagar och egna riktlinjer.
  • Visselblåsarsystemet är tänkt för anställda och förtroendevalda på LO-kansliet och i LO-distrikten, men då det inte är möjligt att identifiera vem som står bakom en anmälan kommer alla anmälningar att beaktas.
  • Anställda och förtroendevalda ska känna att vi har tillräckligt högt i tak för att öppet föra samtal om problem, men LO vill via visselblåsarfunktionen öppna upp för anonyma tips.
  • Exempel på allvarliga missförhållanden kan vara misstankar om bedrägerier, korruption eller annan form av ekonomisk brottslighet, åsidosättande av arbetsmiljölagstiftningen, misstänkt miljöbrott eller allvarliga former av systematiska trakasserier.

Hantering av ärenden

Ärenden som inkommit till LOs visselblåsarsystem hanteras av PwC, en extern part vars uppgift är att skydda uppgiftslämnaren. Efter att PwC gjort en bedömning handläggs ärendet av en förtroendegrupp på LO-kansliet. Förtroendegruppen arbetar under sekretess.

Ansvarig för funktionen

Vid frågor om visselblåsarfunktionen kan du vända dig till LOs kanslichef Elisabeth Brandt Ygeman, elisabeth.brandt-ygeman@lo.se.

Här kan du lämna in ditt ärende anonymt (extern länk till PwC)

Du kan också larma om missförhållanden direkt till berörd myndighet.

Läs mer i LOs riktlinjer för visselblåsning (pdf)