Fråga facket Fråga facket

IF Metall

Arbetsmiljö Inom IF Metalls områden ser arbetsmiljöproblemen olika ut beroende på bransch. Nu satsar förbundet på att stärka de förtroendevalda och vässa deras kompetens i arbetsmiljöfrågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

IF Metalls utmaningar

  • I processindustrin är det ofta kontinuerliga skift och tunga skiftscheman. Fler och fler upplever ökade krav på att vara tillgängliga i stort sett dygnet runt vilket gör att gränsen mellan jobb och fritid suddas ut.
  • Inom tillverkningsindustrin upplever många att arbetet är allt för styrt. Montering sker ofta på taktade linor med ett väldigt begränsat arbetsinnehåll. Detta leder till risk för belastningsskador och arbetsorganisationen är så pass oflexibel att hela personalstyrkan kallas in när det finns behov av övertid.
  • Inom plast- och färgindustrin riskerar personalen att råka ut för kemiska hälsorisker med bland annat nanopartiklar. Skiftarbete och belastningsskador tas upp av medlemmarna som problematiska när det gäller arbetsmiljön.
  • På tvätterierna är det många visstidsanställningar medan det inom andra branscher finns problem med en ökad utbredning av bemanningsföretag, vilket gör de anställda mer utsatta ur ett arbetsmiljöperspektiv. På många arbetsplatser upplever man också att slimmade organisationer leder till en pressad arbetsorganisation. 
  • Det finns en stor utmaning när det gäller kompetensutveckling av de förtroendevalda. Här satsar förbundet på Organisationslyftet, där man försöker skapa ett öka samarbete mellan de som jobbar med arbetsmiljö och förhandling. IF Metall jobbar också med Hållbart arbete (vilket innefattar arbetsorganisation, kompetensutveckling, jämställdhet och lönesättning) och utbildar/utser s.k. förändringsledare på avdelningarna för att stötta klubbarna i detta arbete.

Verktygslåda

IF Metalls verktyg för hållbart arbete - ett verktyg som underlättar för dig

Rapporter

Här hittar du rapporter och andra skrifter framtagna av IF Metall