Fråga facket Fråga facket

Styrelsen

Organisationsfrågor I listan nedan hittar du ordinarie ledamöter och suppleanter i LOs styrelse.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs ledning

Susanna Gideonsson, ordförande

Therese Guovelin, förste vice ordförande

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare

(uppdraget som LOs andre vice ordförande är vakant)

Byggnadsarbetareförbundet

Ordinarie: Johan Lindholm

Lars Hildingsson, 1:e suppleant

2:e suppleant (vakant)

Torbjörn Hagelin, 3:e suppleant

Elektrikerförbundet

Ordinarie: Urban Petersson

Louise Olsson, 1:e suppleant

Pontus Boström, 2:e suppleant

Mikael Pettersson, 3:e suppleant

Fastighetsanställdas Förbund

Ordinarie: Lennart Mauritzon

Inger Lundholm, 1:e suppleant

Joakim Oscarson, 2:e suppleant

Ewa Edström, 3:e suppleant

GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch

Ordinarie: Per-Olof Sjöö

Madelene Engman, 1:e suppleant

Jörgen Johansson, 2:e suppleant

Lars Nyman, 3:e suppleant

Handelsanställdas förbund

Ordinarie: Linda Palmetzhofer

Martin Nyberg, 1:e suppleant

Annelie Karlsson, 2:e suppleant

Madeleine Harby Samuelsson, 3:e suppleant

Hotell- och restaurangfacket

Ordinarie: Malin Ackholt

Pim van Dorpel, 1:e suppleant

Peggy Nyholm, 2:e suppleant

Eva-Lotta Ramberg, 3:e suppleant

Industrifacket Metall

Ordinarie: Marie Nilsson

Tomas With, 1:e suppleant

Veli-Pekka Säikkälä, 2:e suppleant

Martin Gunnarsson, 3:e suppleant

Kommunalarbetareförbundet

Ordinarie: Malin Ragnegård

Barbro Andersson, 1:e suppleant

Jessica Leiding, 2:e suppleant

Johan Ingelskog, 3:e suppleant

Livsmedelsarbetareförbundet

Ordinarie: Eva Guovelin

Jolan Wennberg, 1:e suppleant

Solweig Larsson, 2:e suppleant

Anders Hernborg, 3:e suppleant

Musikerförbundet

Ordinarie: Karin Inde

Mattias Qvarsell, 1:e suppleant

Gunnel Persson, 2:e suppleant

Jonas Franzen, 3:e suppleant

Målarna

Ordinarie: Mikael Johansson

Peter Sjöstrand, 1:e suppleant

Martin Svensson, 2:e suppleant

Christine Jonsjö, 3:e suppleant

Pappersindustriarbetareförbundet

Ordinarie: Pontus Georgsson

Mikael Lilja, 1:e suppleant

Per-Anders Pettersson, 2:e suppleant

Robert Sjunnebo, 3:e suppleant

Seko, Service- och kommunikationsfacket

Ordinarie: Gabriella Lavecchia

Johan Lindholm, 1:e suppleant

Linda Agetoft, 2:e suppleant

Ulrika Nilsson, 3:e suppleant

Transportarbetareförbundet

Ordinarie: Tommy Wreeth

Lars Mikaelsson, 1:e suppleant

Peter Lövkvist, 2:e suppleant

Peter Winsten, 3:e suppleant