Fråga facket Fråga facket

Huvudavtalsnämnden

Kollektivavtal Huvudavtalsnämnden är inrättad av LO, Svenskt Näringsliv och PTK för att kunna avge gemensamma uppfattningar kring bestämmelserna om anställningsskydd i avtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Huvudavtalsnämnden - Trygghet, omställning och anställningsskydd

I samband med att LO och Svenskt Näringsliv (samt Svenskt Näringsliv och PTK) tecknade avtal om Trygghet, omställning och anställningsskydd inrättades Huvudavtalsnämnden. 

Läs mer om Huvudavtalsnämndens uppdrag, ledamöter och arbetsordning här.