Fråga facket Fråga facket

Hotell- och restaurangfacket

Arbetsmiljö Hotell- och restaurangfacket behöver få arbetsgivarna att leva upp till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö för att arbetsmiljön ska bli bättre för medlemmarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Hotell- och restaurangfackets utmaningar

  • Hotell- och restaurangfacket ser flera utmaningar när det gäller arbetsmiljö. Först och främst handlar det om att se till att arbetsgivarna lever upp till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).
  • De otrygga anställningsformerna ses också som ett särskilt stort problem. Det är många som har visstidsanställningar och blir inringda vid behov. Deltider och delade turer skapar oro för att man inte ska få ihop tillräckligt med jobb för sin försörjning eller få livspusslet att gå ihop. Arbetstagarna upplever att de har begränsade möjligheter att påverka detta eftersom de har svårt att få inflytande över schemaläggningen.
  • HRF ser att det brister i frågan om tillgång till företagshälsovård. En av deras arbetsgivarorganisationer menar till och med att detta inte behövs då de anser att de själva är tillräckligt kunniga när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Generellt brister det enligt arbetstagarna när det gäller medbestämmande och påverkan i arbetsmiljöfrågor. HRF ser en ökning avseende att arbetsgivare blandar sig i frågan om att utse skyddsombud på arbetsplatserna. Det finns ett behov av att stärka skyddsombuden och de regionala skyddsombudens roll.
  • Låg organisationsgrad gör också att det finns behov av organiserings- och värvningskampanjer.