Fråga facket Fråga facket

Arbetslinjen

Arbetsmarknad Höga ersättningsnivåer i trygghetsförsäkringarna gör det attraktivt att arbeta. Med höga ersättningar kan samhället ställa större krav på omställning och aktivt jobbsökande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Höga ersättningar och höga krav

Efter 1990-talskrisen och särskilt med den borgerliga regeringens tillträde hösten 2006 har arbetslinjen förändrats till sitt innehåll. Arbetslinjen i arbetslöshetsförsäkringen har kommit att inriktas på ekonomiska incitament, vilket innebär låg ersättning och hårdare kvalificeringsvillkor.

Detta innebär enligt LO tydliga avsteg från den svenska modellens arbetslinje som tvärtom har balanserat höga ersättningar och skäliga kvalificeringsvillkor med krav på aktivitet och omställning, kontroll och sanktioner.

För att åstadkomma en fungerande omställning på arbetsmarknaden är det avgörande att arbetslöshetsförsäkringen är nära kopplad till en aktiv arbetsmarknadspolitik som har starka rustande inslag. Detta för att arbetslösa snabbt ska komma i arbete.

Det ska löna sig att arbeta

LOs utgångspunkt är att arbetslinjen omfattar alla i arbetsför ålder och att den innebär ett stort ansvar för var och en av oss att försörja oss själva. Att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta är dock samhällets ansvar.

De rustande inslagen är avgörande för arbetslinjens målsättning om att varje människas vilja och förmåga att arbeta ska tas tillvara.

Det ska löna sig att arbeta både genom hög lön och att genom arbete kvalificera sig till trygghetsförsäkringar som sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkringar inklusive pensionssystemet.

När vi genom arbete kvalificerar oss till trygghetsförsäkringar med höga ersättningsnivåer blir det attraktivt att arbeta och arbetskraftsdeltagandet ökar. Genom de förebyggande och rustande inslagen upprätthålls ett högt arbetskraftsdeltagande.