Fråga facket Fråga facket

Integrationspolicy

LO bärs av en idé – övertygelsen om alla människors lika värde och rätt. Det gäller i arbetslivet såväl som i samhället som helhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Makt och inflytande ska vara oberoende av klass, kön och etnicitet. Därför arbetar vi fackligt och politiskt för jämlikhet. För oss innebär det att alla är lika mycket värda, men det betyder inte att alla ska vara likadana. Tvärtom ger jämlikheten människor förutsättningar att fritt kunna göra sina olika livsval och utveckla sin egen identitet utan att hamna i underläge eller beroende.

Intolerans, främlingsfientlighet och rasism strider mot vår ideologiska grund. Samhället, arbetslivet och den fackliga verksamheten hänger ihop och påverkar varandra. LO kämpar mot rasism och främlingsfientlighet på alla tre områden. För att med trovärdighet kunna driva en politik där alla får delta på samma villkor måste den fackliga organisationen vara en förebild. Ingen människa ska behöva ta avstånd från sitt namn, sitt ursprung, sin religion/trosuppfattning, sitt modersmål eller sitt utseende för att bli accepterad. Assimilation – att en minoritet tvingas överge sin egen kultur – strider mot vår övertygelse om allas lika värde. Samhället och arbetslivet behöver bli mer inkluderande. Det är vårt gemensamma ansvar.

Här kan du läsa LOs integrationspolicy.