Fråga facket Fråga facket

Global Deal – för globalisering och jämlikhet

Internationellt Globaliseringens fördelar måste komma fler till del och problemen i det globala arbetslivet hanteras gemensamt. Global Deal är ett verktyg för anständiga arbetsvillkor och inkluderande tillväxt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

CUT-kongress i Colobia 2013
Foto: Lina Karlsson / Union to Union

LO arbetar för att globaliseringens fördelar ska komma fler till del. Problemen i det globaliserade arbetslivet ska hanteras gemensamt. Detta gör vi genom verktyget Global Deal för anständiga arbetsvillkor och inkluderande tillväxt.

Global Deal lanserades i FN hösten 2016 och handlar om att förverkliga FNs hållbarhetsmål 8 om anständigt arbete och hållbarhetsmål 10 om jämlikhet i FNs hållbarhetsagenda Agenda 2030.

Varför behövs Global Deal?

FNs internationella arbetsorganisation, ILO, målar upp en mörk bild av det globala arbetslivets utmaningar. Förra året inträffade 2,3 miljoner arbetsrelaterade dödsfall, 310 miljoner icke-dödliga olyckor och 160 miljoner arbetsrelaterade sjukdomsfall. Nästan 80 procent av världens befolkning saknar tillgång till sociala skyddsnät som socialförsäkringar. 200 miljoner människor är arbetslösa, ungdomsarbetslösheten är ett globalt problem, kvinnor har inte samma möjligheter på arbetsmarknaden som män och migrantarbetare är särskilt utsatta.

Till detta tillkommer den pågående klimatförändringen. För fackföreningsrörelsen är klimatfrågan också en rättvisefråga. Omställningen till en mer hållbar utveckling kommer att kosta och det gäller att omställningen sker under rättvisa och socialt acceptabla former.

Kärnan i visionen om Global Deal är välfungerande arbetsmarknadsrelationer (social dialog) globalt och respekt för mänskliga rättigheter i arbetslivet i alla världens länder. Global Deal är alltså inte ett mål i sig, utan ett verktyg för att generera resultat.

Parterna kan i samverkan göra mycket mer för att sänka arbetslösheten, minska klyftorna, öka jämställdheten, säkra schyssta arbetsvillkor, kväva korruptionen, pressa tillbaka skattefusket och stoppa rovdriften på miljön. Genom samverkan och dialog globalt kan helt enkelt mycket mer göras för att skapa en rättvis, inkluderande och långsiktigt hållbar tillväxt.

Global Deal-initiativet bör få en framstående roll i svensk biståndspolitik, så att partssamverkan får en tydlig roll i det svenska internationella utvecklingssamarbetet.