Fråga facket Fråga facket

Vi har mer gemensamt än vi tror

Arbetsmiljö Medlemmarna i LO-förbunden ställs ofta inför samma arbetsmiljöproblem, men de tar sig olika uttryck i de olika branscherna, säger Marie Boström som arbetar med LO-programmet Det goda arbetet i en ny tid.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Det finns en växande oro över säkerheten, oavsett om du arbetar inom vården eller omsorgen, kör kollektivtrafik eller om du är kranförare. Det behövs ett förebyggande arbetsmiljöarbete, säger Marie Boström.

Vi sitter alla i samma båt

Marie Boström är tjänstledig från sitt arbete som förbundsombudsman på Kommunal för att vara med och driva LO-programmet Det goda arbetet i en ny tid. Hennes uppdrag är att föra en dialog med LO-förbunden och kartlägga deras utmaningar och prioriterade frågor. Bilden hur det ser ut börjar klarna och skillnaden mellan olika förbunds branscher är inte så stor som man kan tro.

- De flesta av oss tror nog att vi är unika i vårt förbund, att just våra branscher är annorlunda jämfört med andra och att vi har helt unika utmaningar, men så är det inte.

- Efter att ha tagit del av alla förbunds utmaningar och prioriterade frågor inser jag nu att vi alla sitter i samma båt, säger Marie Boström.

Orimlig obalans mellan krav och resurser

De frågor som förbunden brottas med handlar om otrygga och ibland oschysta anställningar, slimmade organisationer, stress, urusla scheman, hot och våld, men också om ensamarbete. I flera branscher lyfter man även problem med sexuella trakasserier.

Andra gemensamma nämnare är en växande okunskap bland arbetsgivares om arbetsmiljö, alltfler skyddsombud upplever att de hindras i sitt uppdrag, allt färre arbetstagare har tillgång till företagshälsovård. Medlemmarna upplever en orimlig balans mellan krav och resurser, något som tidigare uppmärksammats mer inom tjänstemannakollektivet. Om föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö hade efterlevts hade situationen varit betydligt bättre menar förbunden.

Många känner sig oroliga

- Det finns en växande oro över den egna säkerheten, men också en oro över att tredje person ska drabbas och det gäller oavsett om du arbetar inom vården eller omsorgen, kör kollektivtrafik eller om du är kranförare. Ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete skulle därför ge både medlems- och samhällsnytta, understryker Marie Boström.

En annan gemensam nämnare för alla LO-förbund är oseriösa arbetsgivare, alltifrån arbetslivskriminalitet till de som töjer på rådande lagar och avtal samt god sed på arbetsmarknaden.

- De finns i alla branscher och de konkurrerar med lägre kostnader och därmed sämre arbetsvillkor, det vill säga ren lönedumpning och arbetsmiljödumpning.

- För dem handlar det bara om att pressa priser, oavsett följderna för arbetstagarnas säkerhet. Dessutom underminerar de oseriösa arbetsgivarna de schysta arbetsgivarna och svenska modellen, säger Marie Boström.

En stark lagstiftning räcker inte

Den som har svagast ställning på arbetsmarknaden har också den sämsta arbetsmiljön. Särskilt drabbade är LO-kvinnorna, utlandsfödda och de med otrygga anställningar.

- Trots att vi har en stark arbetsmiljölagstiftning drar LO-kollektivet det kortaste strået vad gäller arbetsmiljön, säger Marie Boström.

Hon menar att förbunden i större utsträckning behöver organisera sitt arbetsmiljöarbete på ett bättre sätt kopplat till det traditionella förhandlingsarbetet för att uppnå Det goda arbetet i en ny tid.

- Vi måste gemensamt inom LO använda arbetsmiljölagen och arbetsmiljörätten i alla förhandlingssammanhang och få upp arbetsmiljön högre på agendan.

- Frågor som handlar om förutsättningarna för arbetet är arbetsmiljöfrågor och går därför att driva som sådana, allt hänger ihop.

Ett medskick till förbunden är att dela med sig av gjorda erfarenheter.

- Förbunden gör redan mycket bra, men vi måste bli bättre på att nyttja varandras verktyg, erfarenhet och kunskap för att arbeta mer effektivt och strategiskt.