Fråga facket Fråga facket

Bostadspolitik

Välfärd


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bostadsbrist hämmar ekonomin

Ett stort antal av landets kommuner har bostadsbrist. Bostadsbristen hämmar människors framtidsplaner och gör det svårare för företagen att rekrytera. Dagens situation på bostadsmarknaden riskerar att leda till ökad arbetslöshet och produktionsbortfall i Sveriges ekonomi.

Samhället måste därför ta viktiga steg för att avhjälpa bostadsbristen. Åtgärder krävs för en snabbare byggprocess och bättre rörlighet på bostadsmarknaden.

  • Öka investeringarna i bostadsbyggande.
  • Använd de allmännyttiga bostadsbolagen för att se till att alla erbjuds bra bostäder.
  • Prioritera byggandet av hyresrätter.