Fråga facket Fråga facket

Klyftorna ökar mest i Sverige

Jämlikhet Fram till 1980 minskade inkomstskillnaderna i Sverige men sedan dess har ojämlikheten ökat stort. Under de senaste cirka 35 åren har den ekonomiska ojämlikheten kontinuerligt ökat i Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Inkomstskillnaderna ökar

I ett internationellt perspektiv är Sverige fortfarande ett förhållandevis jämlikt land. Ökande inkomstskillnader är inte heller något unikt svenskt fenomen. En stor majoritet av OECD-länderna har till exempel upplevt ökade inkomstskillnader under de senaste decennierna, men i Sverige har klyftorna under samma tid ökat mer än i andra länder.

Stora skillnader ger stora problem

Hälsorelaterade och sociala problem är direkt kopplade till ojämlikheten i samhället. Stora skillnader i ett samhälle leder till sämre hälsa, högre kriminalitet, mer depressioner och ångest, sämre välbefinnande hos barn, sämre studieresultat och en sämre ekonomisk utveckling.

De största negativa effekterna av ojämlikheten finns såklart bland de fattigaste och mest utsatta grupperna i samhället men alla drabbas av den. Ekonomisk ojämlikhet leder till ökad kriminalitet, hälsoojämlikhet och ökad risk för ekonomiska kriser och finansiell instabilitet.

Orsaker till ojämlikhet

Vad som orsakat den ökade ekonomiska ojämlikheten är inte självklart. Möjliga orsaker är ökad arbetslöshet, otrygghet på arbetsmarknaden, urholkning av sociala trygghetssystem, skattesänkningar som gynnar de som har det bäst och ökade kapitalinkomster. Andra tänkbara orsaker är effekterna av globaliseringen, ökad digitalisering och minskad facklig organisering.

Troligen har många olika faktorer samspelat och skapat den utveckling vi sett i Sverige under de senaste dryga tre decennierna.

Läs mer om jämlikhetsutredningen här