Fråga facket Fråga facket

Seko

Arbetsmiljö Trygghet på jobbet är ett av Sekos prioriterade områden. Hot och våld har blivit vardag för många medlemmar och vid vägbyggen fortsätter trafiken att skörda dödsoffer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt


Seko:s utmaningar

  • Medlemmar inom Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse (SIS) vittnar om ett hårdare klimat där hot och våld blivit vardag. Verksamheten har slimmats och resurser för bemanningen är undermålig. Fler och fler intagna har psykiska diagnoser och är väldigt unga.
  • Ytterligare en bransch där hotbilden ökat är postbranschen. Fler och fler brevbärare signalerar att hot blivit allt vanligare. Det kan handla om alltifrån direkta personhot till stöld av cyklar och post/paket. Inom spårtrafiken är det samma situation där biljettkontrollanter, tågvärdar och förare är särskilt utsatta. Tågvärdar ligger i topp avseende hot och våld i arbetet. 
  • Energibranschen är ett utsatt område och flera arbetstagare har råkat ut för dödsolyckor på grund av bristande säkerhet. Inom väg- och ban-området har Seko länge drivit frågan om hårdare hastighetsbegränsningar vid vägarbeten och förbundet vill införa dubbla böter vid fortkörning i anslutning till vägarbeten.
  • Ensamarbete är mer regel än undantag inom flera branscher.
  • Seko jobbar med medlemsundersökningar som sen ligger till grund för rapporter för att bl.a. bedriva opinion och andra aktiviteter. Vi ser att trakasserier förekommer på arbetsplatserna, från kränkande särbehandling till sexuella trakasserier. 

Verktygslåda

Skyddsombud, vad är det? (pdf)

OSA-föreskriften, en introduktion (pdf)

Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring gällande den sociala arbetsmiljön inom sjöfartsklustret (pdf)

Rapporter

Här hittar du undersökningar och rapporter framtagna av Seko