Fråga facket Fråga facket

Lokalt och regionalt

Organisationsfrågor LOs verksamhet bedrivs även på lokal och regional nivå där LOs medlemsförbund samverkar genom LO-distrikten och LO-facken i kommunerna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regional samlingsplats

LO-distriktet är förbundsavdelningarnas regionala samlingsplats för gemensamma frågor över förbundsgränserna. Det handlar om närings- samt regional- och arbetsmarknadspolitik, facklig-politisk samverkan, opinionsbildning, ungdomsverksamhet, skolinformation och facklig service.

LO-facken i kommunerna samordnar motsvarande frågor på den lokala nivån.

9 distrikt

Inom LO-organisationen har en strukturell förändring skett på såväl regional som lokal nivå under de senaste åren. Antalet LO-distrikt har minskat och därmed har de geografiska områdena blivit större.

I dag finns det nio LO-distrikt av varierande storlek.

Normalstadgar för LO-distrikten 2022

Karta över LO-distrikten

LO-distriktens lokala tvärfackliga verksamhet

LO-facken i kommunerna

LO-facken i kommunerna ska arbeta för en stark lokal tvärfacklig verksamhet och gemenskap. Organisationen ska påverka den lokala politiken och arbeta för att fler ska få kunskap om vikten av kollektivavtal och värdet av ett medlemskap i facket.

Målet är att etablera aktiva LO-fack i varje kommun för att täcka hela landet med aktiva medlemmar och förtroendevalda som stödjer varandra. Varje LO-fack ska bestå av minst tre personer, där vår strävan är en bred representation av förbundstillhörighet, kön, ålder samt bakgrund.

Läs mer om LO-fackens syfte och verksamhet

Uppdraget i LO-facken i kommunerna

Ledamot i LO-facken arbetar tillsammans med andra engagerade företrädare i den lokala styrelsen för att förbättra för LO-förbundens medlemmar i kommunen. Uppdraget innebär bland annat att bygga gemenskap och nätverk mellan LO-förbunden, arrangera tvärfackliga aktiviteter och påverka lokalsamhället genom politisk påverkan.

Är du nyfiken på uppdraget som ledamot i LO-facken? Läs mer här