Fråga facket Fråga facket

Näringspolitik

Arbetsmarknad


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Livskraftig regionalpolitik

Näringspolitiken ska skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling och full sysselsättning för både industri- och tjänstesektor. Det handlar om att skapa en sammanhållen politik kring frågor som infrastrukturinvesteringar, energiförsörjning, miljövillkor, forsknings- och innovationsinsatser, riskkapitalförsörjning samt konkurrensregler. För att stärka utvecklingsarbetet över hela landet behövs en livskraftig regionalpolitik.

  • En långsiktig och stabil energiförsörjning är avgörande för landets utveckling och tillväxt.
  • Fokus i energipolitiken bör vara en så liten global klimatinverkan som möjligt med hänsyn till de internationella konkurrensvillkor som den svenska industrin utsätts för.
  • Staten bör stimulera fler företag att satsa på forskning och utvecklandet av nya innovativa lösningar.
  • Offentlig upphandling som bidrar till innovationer kan möjliggöra utveckling av nya varor och tjänster samt främja utvecklingen av svensk grön teknik.