Fråga facket Fråga facket

Fri rörlighet i EU

Internationellt Möjligheten att söka jobb i vilket EU-land som helst och att kunna flytta mellan medlemsländerna är en viktig del av EU. LO vill ha ett socialt protokoll för EU som slår fast att grundläggande mänskliga rättigheter inte är underordnade de ekonomiska friheterna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

EUs fyra friheter omfattar fri rörlighet för varor, tjänster, arbete och kapital.
Foto: Lars Forsstedt

EUs fyra friheter

Arbetskraftens fria rörlighet är en av de grundläggande idéerna för EU. EUs fyra friheter omfattar fri rörlighet för varor, tjänster, arbete och kapital.

Friheten att söka jobb i alla EU-länder är viktig både för enskilda EU-medborgare och för en fungerande arbetsmarknad. Det är värdefullt att EU-medborgare kan välja i vilket land de vill bo och arbeta.

Skydd mot diskriminering

För att den fria rörligheten ska fungera behövs samordning av nationella regelverk om socialförsäkring och skydd mot diskriminering av arbetare från andra länder. Sådana regler finns redan inom EU. I princip har arbetstagare rätt till likabehandling oavsett vilket land de kommer från.

Socialförsäkringssystemen ska erkänna intjänande av rättigheter i andra medlemsländer, och lägga samman kvalifikationstider som man tjänat in, så att man inte ska riskera att stå utan socialförsäkringsskydd om man väljer att jobba i ett annat EU-land.

Facket välkomnar alla

LO och LOs medlemsförbund välkomnar alla arbetare som jobbar i Sverige som medlemmar, oavsett vilket land de kommer från. Facket ställer krav på att alla ska ha samma rätt till rättvisa villkor vid arbete i Sverige. Arbetslandets villkor ska gälla.

Rättvisa villkor

Företagens frihet att erbjuda tjänster över landsgränserna innebär också att arbetstagare kan skickas ut från ett land till ett annat och fortsätta tillhöra utsändningslandets socialförsäkringssystem och arbetsvillkor i stora delar. För den som sänds ut tillfälligt från ett EU-land till ett annat arbetsland gäller bara skydd för vissa minimiregler enligt arbetslandets standard.

LO och medlemsförbunden vill ändra detta så att alla som jobbar i Sverige har rätt till likabehandling och rättvisa arbetsvillkor, och att skyddsregler tillämpas lika bra för alla som jobbar i samma land.

Mänskliga rättigheter måste gå före

För att skapa en bättre balans mellan fackliga rättigheter och ekonomiska friheter i EU vill LO att det i EUs fördrag förs in ett socialt protokoll som slår fast att grundläggande mänskliga rättigheter, som till exempel strejkrätten, inte är underordnade de ekonomiska friheterna på den inre marknaden.

I händelse av konflikt ska mänskliga rättigheter ha företräde.

Förslag om socialt protokoll

LOs krav på ett socialt protokoll kan enbart förverkligas om Sverige och andra medlemsstater ställer detta som ett tydligt krav i samband med en kommande ändring av EUs fördrag. LO har därför arbetat aktivt för att skapa ett så stort politiskt stöd som möjligt för kravet på ett socialt protokoll.

Förutom i Sverige finns det i dag en överenskommelse mellan LO-organisationer och socialdemokratiska partier i Österrike och Tyskland.

Ambitionen är att politiska partier från en majoritet av EUs medlemsländer ansluter sig till överenskommelsen. Detta skulle göra det omöjligt att bortse från frågan vid kommande ändringar av fördraget.

Läs mer i rapportserien Facket och EU

Demokrati som hinder för EUs fria rörlighet (pdf)

Vinnare och förlorare (pdf)

Gäst i verkligheten (pdf)

För ett socialt Europa (pdf)

Europapolitiska prioriteringar (pdf)

Bortom drömmar och tro (pdf)

När arbetskraftskostnaderna pressar priset (pdf)