Fråga facket Fråga facket

Gentsystemet

Arbetsmarknad Rätt utformad understödjer arbetslöshetsförsäkringen den svenska modellen där arbetsmarknadens parter reglerar arbetsvillkor och löner i kollektivavtal. Det ger ekonomisk utveckling, trygghet och flexibilitet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Motståndskraft mot lönesänkningar

Arbetslöshetsförsäkringen organiseras i Sverige enligt det så kallade Gentsystemet. Det har sitt ursprung i att fackföreningsrörelsen redan på 1890-talet på eget initiativ började bilda arbetslöshetskassor. Det fanns framför allt tre skäl till detta.

  • Ett var att med löfte om ersättning vid arbetslöshet värva nya medlemmar till facket.
  • Ett annat var att kunna behålla arbetslösa som medlemmar i facket.
  • Det tredje var att kunna bevaka lönerna, vilket är ett av fackföreningsrörelsens viktigaste uppdrag.

Om den arbetslöse stod utan arbetslöshetsersättning kunde han eller hon vara beredd att ta arbete till en lön under den avtalade. Med ersättning stärktes den arbetslöses motståndskraft mot att acceptera en lönesänkning för att få arbete.

Arbetslöshetskassorna hade stor betydelse för den fackliga kärnverksamheten. Så är det också i dag.

Hörnpelare i svenska modellen

Gentsystemet som vi allt sedan dess har utvecklat i Sverige innebär än i dag fackligt knutna a-kassor och, utöver en allmän grundförsäkring, en frivillig arbetslöshetsförsäkring.

För att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning ställs krav på ett års medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Gentsystemet understödjer facklig organisering och systemet är en hörnpelare i den svenska modellen där arbetsmarknadens parter i hög grad reglerar arbetsvillkor och löner över hela arbetsmarknaden genom branschvisa kollektivavtal.

Den svenska modellen förutsätter en dynamisk arbetsmarknad med konkurrenskraftiga och högproduktiva företag. På en dynamisk och föränderlig arbetsmarknad kan många drabbas av arbetslöshet. Även morgondagens arbetsmarknad kommer att ställa stora krav på flexibilitet och att löntagarna är beredda att ställa om för nya jobb och förändrade arbetsuppgifter.

Jämbördiga löntagare och arbetsgivare

Den svenska kollektivavtalsmodellen är anpassningsbar och medger flexibla partslösningar. Den skapar också goda förutsättningar för arbetsfred och en solidarisk lönebildning som inte är inflationsdrivande. Arbetslöshetsförsäkringens utformning och organisation är därmed avgörande för vår ekonomiska utveckling.

Själva Gentsystemet fungerar dock inte i ett vakuum. En dålig arbetslöshetsförsäkring undergräver en i övrigt välfungerande arbetsmarknadsmodell. Det har vi sett tydliga bevis på under senare år. Givet bland annat en arbetslöshetsförsäkring med hög ersättning och låga medlemsavgifter till arbetslöshetskassorna finns inget annat system som kan matcha Gentsystemet i att främja två starka organiserade parter på arbetsmarknaden.

Jämbördiga löntagare och arbetsgivare är en förutsättning för att villkoren på arbetsmarknaden ska kunna regleras genom kollektivavtal, istället för genom omfattande lagstiftning.

Hög facklig organisationsgrad är ett allmänintresse för alla som vill bevara och utveckla den svenska modellen.