Fråga facket Fråga facket

Fackliga rättigheter i EU

Internationellt I den ekonomiska krisens spår har EUs ledare tummat på värden som tidigare har varit självklara, däribland respekten för mänskliga rättigheter i arbetslivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hot mot fackliga rättigheter

EUs agerande har fått dramatiska konsekvenser för de fackliga rättigheterna inom EU och i dag står Europa för den största ökningen av kränkningar av fackliga rättigheter. LO har därför i det Europafackliga arbetet lagt stort fokus på fackliga rättigheter där vi bland annat deltar i ett nordiskt-baltiskt fackligt samarbete för att stärka de fackliga rättigheterna i Baltikum utifrån ILOs kärnkonventioner.

LO agerar tillsammans med Europafacket för att EUs krisbekämpning ska respektera partsautonomin samt för att utveckla den sektorsövergripande sociala dialogen på EU-nivå, genom aktiv medverkan och ett stärkt förbundssamarbete.

Hotet mot partsautonomin och därmed mot fria fackföreningar har accentuerats och tagit nya former sedan den ekonomiska krisen inleddes 2008. Politiker inom EU och framförallt inom euroområdet har betraktat lönebildningen som ett område för politisk samordning. Under krisen har hårt drabbade länder som Grekland, Portugal, Spanien och Irland tvingats att sänka löner och reformera systemen för lönebildning. Den politiska idén om att konkurrenskraften ska stärkas genom sänkta löner har dock fått ett djupare genomslag och är nu en integrerad del i EUs ekonomiska politik.

Krav på sänkta löner

Mellan 2011 och 2015 har ett antal medlemsstater varje år fått krav från EU-kommissionen på sänkta löner och ändrade former och system för lönebildning. Ett tydligt exempel är kommissionens önskan att lönebildningen ska ta hänsyn till den ekonomiska bärkraften ända ner på företagsnivå. Spanien har exempelvis uppmanats att överge fackliga förhandlingar på branschnivå och att ersätta dessa med förhandlingar på företagsnivå, i syfte att begränsa kollektivavtalens lönenormering.

Denna utveckling är djupt oroande, särskilt i ljuset av eurozonens kommande fördjupade samarbete.

För LO är det prioriterat att försvara grundläggande fackliga rättigheter och partsautonomin. Den fackliga styrkan i vår omvärld och speciellt i vårt närområde är av avgörande betydelse för LOs långsiktiga förutsättningar att tillvarata våra medlemmars intressen. Det är därför angeläget att skapa allianser för bevarandet av vår kollektivavtalsbaserade avtalsmodell. Den höga graden av självständighet för arbetsmarknadens parter är unik i ett internationellt perspektiv och har skapat förutsättningar till goda arbetsvillkor för arbetstagare och konkurrensneutralitet för företag. 

Opartisk bevakning

Vill du följa debatten om EUs framtid? LO är med och äger Europaportalen – en webbsida som är specialiserad på EU och Europa. Europaportalen bedriver opartisk bevakning från egna redaktioner i Stockholm och Bryssel. Europaportalen har särskild tonvikt på hur EU påverkar arbetsmarknaden.

Sidan ägs av föreningen Europaportalen.se vars medlemsorganisationer representerar arbetsgivare eller löntagare på den svenska arbetsmarknaden. Bland annat LO, flera av LOs medlemsförbund, Svenskt näringsliv, TCO och Saco.

Europaportalen

Europaportalen på Facebook

Läs mer i rapportserien Facket och EU

Demokrati som hinder för EUs fria rörlighet (pdf)

Vinnare och förlorare (pdf)

Gäst i verkligheten (pdf)

För ett socialt Europa (pdf)

Europapolitiska prioriteringar (pdf)

Bortom drömmar och tro (pdf)

När arbetskraftskostnaderna pressar priset (pdf)