Fråga facket Fråga facket

Internationell solidaritet

Internationellt


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Rättigheter i arbetslivet

LO arbetar för en värld med fria, demokratiska och starka fackföreningar. Nationella och internationella regelverk ska garantera arbetstagarnas fackliga och andra mänskliga rättigheter.

Fria fackföreningar

Arbetet med att ge globaliseringen en social dimension är prioriterat. Det fackliga utvecklingssamarbetet, där LO och LO-förbunden stödjer uppbyggnad av fria fackföreningar i andra länder, är en viktig del i det arbetet. Andra viktiga delar är att sluta internationella ramavtal med svenska företag och att påverka politiker i alla länder att stå upp för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

  • De grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet så som de uttrycks i kärnkonventionerna från FNs arbetsmarknadsorganisation ILO måste undertecknas, respekteras och främjas i alla länder.
  • Fackliga organisationer måste få rätt att vid en konflikt kunna stödja arbetskamrater i andra länder genom att vidta sympatiåtgärder över nationsgränserna.
  • Sverige och andra länder måste skriva på ILOs konvention nummer 94 om rätten att kräva att varor och tjänster som köps av stat, kommun och landsting är producerade på ett sätt som inte kränker mänskliga rättigheter i arbetslivet.