Fråga facket Fråga facket

Arbetstider

LO bevakar hur arbetstiderna förändras över tid.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Statistik om arbetstider presenteras i diagram och rapporter som du hittar i LO Fakta.

Statistiken innehåller data för olika grupper: arbetare, tjänstemän, sektor, förbund, ålder, kvinnor och män.

Med arbetstider avses arbete på heltid eller deltid, vanligen arbetad tid samt arbetstidens förläggning över dygnet och arbetsveckan.

Dataunderlaget kommer från SCBs arbetskraftsundersökningar.