Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna

Ekonomi LO-ekonomerna som grupp har funnits sedan 1940-talet. Vår uppgift är att biträda fackföreningsrörelsen med sakkunskap om samhällsekonomi. Vi gör det genom att publicera analyser och prognoser samt ta fram underlag för beslut inom fackföreningsrörelsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt
  • Vi arbetar för att påverka den allmänna opinionen och politikerna i en riktning som stämmer med vår syn på rättvisa och samhällsekonomisk effektivitet. 
  • Två gånger per år gör vi konjunkturprognoser och publicerar i samband med dem vår syn på arbetsmarknaden och den ekonomiska politiken i rapporten Ekonomiska Utsikter.
  • Vi följer inkomstutvecklingen för den grupp som vi kallar för Makteliten och publicerar jämförande uppgifter varje år.
  • LO-ekonomernas rapporter och remissyttranden hittar du i LO Fakta. 
  • Publicerade artiklar hittar du här.

Kontaktuppgifter till LO-ekonomerna