Fråga facket Fråga facket

Pensioner

Välfärd


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Förutsägbarhet och trygghet

För LO är det självklart att alla ska ha rätt till en bra pension som ger trygghet efter arbetslivet. Under 1990-talet slöts en blocköverskridande pensionsöverenskommelse som innebär ett långsiktigt stabilt system med förutsägbarhet och trygghet. Samtidigt ligger riskerna nu i större utsträckning på individen.

Inte drabbas dubbelt

En förutsättning för att LO skulle gå med på överenskommelsen var att de som på grund av ohälsa inte hade möjlighet att arbeta hela livet inte skulle drabbas dubbelt, först under de år då man egentligen skulle ha arbetat och sedan ännu en gång efter pensioneringen.

Höjd avsättning till det allmänna pensionssystemet

LO krävde också att nivån på avsättningen till det allmänna pensionssystemet ska kunna höjas om den är för låg. Eftersom dessa krav uppfylldes stödde LO pensionsöverenskommelsen eftersom fördelarna övervägde nackdelarna.

  • Premiepensionen bör avskaffas i sin nuvarande form. Fonderna kan vara kvar men inga nya pengar bör sättas in. De 2,5 procent som sätts in i dag bör flyttas till inkomstpensionen.
  • Målet ska vara att alla får minst 70 procent av lönen i pension. Om den genomsnittliga pensionen inte förväntas räcka till måste en höjning av avsättningarna till pensionerna diskuteras.
  • Förläng rätten till sjukersättning till 67 år så att utslitna inte behöver ta ut sin pension i förtid.
  • Ta bort skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer.