Fråga facket Fråga facket

GS

Arbetsmiljö Arbetsmiljöproblemen inom GS-fackets olika branscher tar sig olika uttryck för kvinnor och män. Belastningsskador drabbar främst kvinnorna medan männen skadas av maskiner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

GS utmaningar

  • De psykosociala problemen ökar generellt. Orsakerna är organisatoriska - arbetsorganisationerna är slimmade och arbetsbelastningen hög.
  • Skogs- och träindustrin ligger i topp avseende olycksfall och dödsolyckor. Speciellt vid manuell avverkning är olycksrisken hög då det sker med farliga verktyg såsom motorsågar och röj-sågar. Vid sågverken är det kombinationen människa/maskin som är problemet bl.a. vid lastning och lossning där t.ex. truckar är inblandade. Rygg- och ledproblem är vanligt, samt stress.
  • Inom den grafiska branschen är det mestadels klämskador, skärskador och stress.
  • Kvinnor inom GS olika branscher drabbas oftast av belastningsskador på grund av ensidigt arbete i kombination med tunga lyft och dålig utrustning. Män drabbas av skador i samband med maskinarbete och dålig utrustning.
  • Inom GS arbetar man hårt för att få ihop arbetsmiljöarbetet med det traditionella förhandlingsarbetet. Det finns ett utbildningsmaterial framtaget som heter "Så förhandlar du arbetsmiljö". Det upplevs som om det kommer fler och fler frågor kring arbetsmiljön och medlemmarna verkar vara mer upplysta nu om vikten av en bra arbetsmiljö och mer ifrågasättande när det inte är bra. En guide är framtagen avseende den psykosociala arbetsmiljön, "Hur mår du på jobbet?" 

Verktygslåda

Hur mår du på jobbet? (pdf)