Fråga facket Fråga facket

Arbetstider

Anställningsvillkor


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tillsvidareanställningar på heltid

Långvarigt deltidsarbete får stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde. På kvinnodominerade arbetsplatser är det största arbetstidsproblemet i dag att många inte får arbeta heltid trots att de vill. LO anser därför att grunden för alla anställningar ska vara tillsvidareanställningar på heltid.

Heltider saknas

Samtidigt bör det finnas utrymme att variera arbetstiden under ett arbetsliv, till exempel att gå ner i tid under småbarnsåren. Men problemet i dag är inte att det saknas deltidsmöjligheter, utan att det inte finns heltider.

Arbetstidsförkortning

I perioder med stark produktivitetstillväxt kan en del av det ökade löneutrymmet också användas för att generellt minska arbetstiden. Arbetstidsförkortningar måste dock alltid vägas mot finansieringen av välfärden eftersom löneinkomsterna, och därmed skatteinkomsterna, inte ökar lika mycket.

  • Grunden för alla anställningar ska vara tillsvidareanställningar på heltid. Förändringar av arbetstiderna ska i första hand regleras genom kollektivavtal och i andra hand genom lagstiftning.
  • Lagstiftade arbetstidsförkortningar ska i första hand riktas mot grupper som har störst behov.
  • Den långsiktiga målsättningen bör vara 30 timmars arbetsvecka.