Facket direkt facketdirekt.nu

Stiftelser som LO förvaltar

Organisationsfrågor LO förvaltar stiftelser som delar ut bidrag eller stipendium enligt nedan. Adress för ansökningar samt kontaktuppgifter finner du i slutet av texten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Henrik och Oscaria Kulhammars minnesfond

Stiftelsens ändamål är att årligen dela ut stipendier för studier i historiska, sociologiska, nationalekonomiska, politiska eller andra ämnen vilka kunna antagas bli till gagn för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, dess program och bärande idéer. Stipendier skola tilldelas manliga sökande, varvid medlemmar av Älvsjö Socialdemokratiska förening eller Älvsjö socialdemokratiska ungdomsklubb skola äga företräde.

Berg och Johanssons minnesfond

Stiftelsen ska lämna bidrag till behövande arbetarfamiljer, varvid företräde bör ges familjer med många barn, dock må bidrag ej lämnas från stiftelsen till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg. 

Jubileumsfonden Riva del Sole

Stiftelsen ska i första hand bland medlemmar i fackföreningsrörelse och annan folkrörelse i Sverige främja studier, utbildning eller annan förkovran som är ägnad att bredda och fördjupa kunskaperna om förutsättningarna för eller stimulera till internationellt samarbete främst inom facklig, kooperativ eller annan folkrörelseverksamhet.

Stiftelsen Hjalmar Branting institutet

Stiftelsen ska i samarbete med Landsorganisationen i Sverige och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti:

Verka för samförstånd mellan alla folk i anslutning till Förenta Nationernas grundsatser.

Stödja kursverksamhet utomlands för svensk arbetarungdom innefattande undervisning i språk och internationella ämnen, varvid utländsk arbetarungdom må sammanföras med den svenska.

Stödja den svenska arbetarrörelsens insatser för ovan angivna syften, bland annat genom att underlätta utländska kontakter.

Verka för det kulturella och ekonomiska samarbetet mellan Sverige och Frankrike samt underlätta förbindelserna med Frankrike för svenska författare och konstnärer.

LOs minnesfond

Stiftelsen delar ut stipendier till medlemmar tillhörande fackorganisationer anslutna till Landsorganisationen i Sverige och vilka genomgå studiekurs vid Landsorganisationens skola i Brunnsvik eventuellt annan skola som kan komma att sortera under Landsorganisationen i Sverige

Ansökningar

Ansökningar skickas till respektive stiftelse med adress LO, 105 53 Stockholm.

Om du har frågor kontakta Bo Carselid, bo.carselid@lo.se, tel 070-698 28 47.

Läs mer här om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med en ansökan ur någon av LOs stiftelser.

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU