Fråga facket Fråga facket

Kommunalarbetareförbundet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kommunals logo

Hemsida: www.kommunal.se
Förbundstidning: Kommunalarbetaren

Förbundsordförande: Malin Ragnegård

Här ska du vara medlem om du jobbar inom:

 • Sjuk- och vårdinrättningar
 • Ambulanser
 • Omsorg
 • Barnomsorg
 • Äldreomsorg
 • Badinrättningar
 • Brandtjänst
 • Räddningstjänst
 • Trafikövervakning
 • Lokal-/länstrafik- och bussföretag (ej järnvägar och SJ-bussar)
 • Skorstensfejarmästare
 • Skolor
 • Vatten- och avloppsverk
 • Kommunernas förvaltningar och industriella verk såsom exempelvis gatu- och ledningsarbete, gas-, el-, vatten- och renhållningsverk
 • Kyrkogårdar
 • Kommunala bolag
 • Landstingskommunala bolag
 • Djurskötare
 • Djursjukskötare
 • Ridinstruktörer
 • Golfbanearbetare
 • Banarbetare (galopp o travbanor)
 • Stallpersonal
 • Trädgårdsarbetare
 • Traktorförare