Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Snabbprotokoll onsdag 1 december LOs 29e återupptagna kongress 2021

  LOs 29e återupptagna kongress. Snabbprotokoll. Onsdagen den 1 december 2021.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
 • Snabbprotokoll tisdag 30 november LOs 29e återupptagna kongress 2021

  LOs 29e återupptagna kongress. Snabbprotokoll. Tisdagen den 30 november 2021.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
 • Snabbprotokoll måndag 29 november LOs 29e återupptagna kongress 2021

  LOs 29e återupptagna kongress. Snabbprotokoll. Måndagen den 29 november 2021.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
 • Förhandlingsprotokoll - Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningstrygghet

   

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Avtal
 • Därför måste vi satsa på yrkesutbildning

  Mer arbete behöver göras för att utveckla gymnasieskolans yrkesprogram och den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Att det finns tillgång till attraktiv yrkesutbildning av hög kvalitet är viktigt både för individer och företag.

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Policy
 • LOs Kinastrategi

  I detta strategidokument utvecklas LOs syn och LOs förhållningssätt till Kina ur ett såväl politiskt som ekonomiskt perspektiv. Utgångspunkten har varit Kinas allt större betydelse för den ekonomiska och politiska utvecklingen i världen samt dess relevans för och påverkan på Sverige, men framförallt LOs och medlemsförbundens medlemmar.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Policy
 • LOs verksamhetsberättelse 2020

  LOs verksamhetsberättelse 2020.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • LO, TCO och Sacos inspel till det sociala toppmötet i Porto 7 maj 2021

  I en snabbt föränderlig värld som står inför stora utmaningar är ett välfungerande samarbete i Europa allt viktigare. globalisering, digitalisering och klimatkrisen ställer EUs medlemsländer inför en rad utmaningar som vi måste lösa tillsammans.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Policy
 • Bemanningsavtalet 2021-2023

  Det här bemanningsavtalet gäller under perioden 2021-2023.

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Avtal
 • Uttalande från LO angående militärkuppen i Myanmar

  Fackliga organisationer över hela världen är bestörta över militärkuppen i Myanmar. LO och våra medlemsförbund delar oron kring detta angrepp på demokratin i Myanmar.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • LOs internationella strategi 2021–2025

  LO och medlemsförbunden har tagit fram denna internationella strategi för åren 2021–2025. Strategin bestämmer inriktningen och lyfter fram de prioriterade mål som LO har för den internationella verksamheten under den aktuella perioden.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Program
 • Samhällsuppdraget

  Boken Samhällsuppdraget handlar om att tänka fackligt om makt, intressen och samverkan. Boken är skriven av LO-juristen Claes-Mikael Ståhl.

  OMRÅDE: Jämlikhet
  KATEGORI: Skrift
 • Kongressprotokoll 2020 - del 1

  Protokoll från LOs 29e ordinarie kongress 2020.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
 • Dina avtalsförsäkringar – gäller dig som arbetar på Samhall

  Du som är anställd på Samhall omfattas av ett antal försäkringar genom kollektivavtalet. I den här foldern hittar du en kort genomgång av några av de försäkringar som finns.

  OMRÅDE: Försäkringar
  KATEGORI: Folder
 • LOs stadgar 2020

  Stadgar gällande från den 15 juni 2020 efter beslut på LOs kongress 2020.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Stadgar
 • LOs verksamhetsberättelse 2019

  LOs verksamhetsberättelse 2019.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • LOs uttalande om Europas sista diktatur - Belarus

  LO har i och med den senaste händelseutvecklingen i Belarus skickat protestbrev där vi tydligt visar att vi tar avstånd från valfusk och allt fängslande av oppositionella. LO stöttar de fredliga demonstrationerna och kraven om nyval.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Brev till statsrådet Eva Nordmark om jobb- och utvecklingsgarantin

  LO, TCO och Saco har i ett gemensamt brev uppmanat regeringen och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att tillfälligt ta bort tidsgränsen för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin.

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Brev
 • LOs förslag på åtgärder för att möta arbetslöshetskrisen

  Sverige är på väg mot en arbetslöshetskris. Sedan första mars har nästan 100 000 personer skrivit in sig som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Under samma period har 60 000 personer varslats om uppsägning. Politiken måste nu förhindra att ett stort antal företag läggs ner och att jobb försvinner. Det här är LOs program för att hantera krisen.

  OMRÅDE: Ekonomi
  KATEGORI: Policy
 • LO fördömer fängslandet och anklagelserna mot den fackliga ledaren Lee Cheuk Yan

  Vår vän Lee Cheuk-yan från LOs systerorganisation HKCTU Hong Kong Confederation of Trade Unions greps i slutet av förra veckan i Hongkong. Han släpptes dock fri mot borgen och inväntar nu rättegången i mitten av maj. Han och två andra aktivister anklagas för att ha deltagit vid en olaglig demonstration 31 augusti 2019. LO har skickat ett uttalande till Carrie Lam som är verkställande direktör för Hong Kongs särskilda administrativa region, där vi tar avstånd mot dessa repressalier.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
Sida 1 av 42123456...42