Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • LOs upphandlingsguide - en handbok

  Med LOs upphandlingsguide lär du dig hur en upphandling går till, vilka arbetsrättsliga krav som ska ställas, vilka krav som kan ställas och hur de ställda kraven kan följas upp.

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Handbok
 • Letter of protest to Ambassador of Venezuela

  The head of communications at the Venezuelan trade union ASI has been sentenced to 16 years in prison for conspiracy. LO has, together with the Olof Palmes International Center, written a letter of protest in which we call on Venezuela to respect fundamental human rights.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • LO condemn the latest developments in Hong Kong

  LO strongly condemn the latest developments in Hong Kong when national security police announced arrest warrants on eight social movement activists.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Bemanningsavtalet 2023-2025

  Här finner du bemanningsavtalet som gäller för perioden 20230501-20250430.

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Avtal
 • Fackligt bistånd – solidaritet på riktigt

  Inom LO och LO-förbunden vet vi av lång erfarenhet att oberoende och demokratiska fackföreningar är viktiga för demokratin men också en viktig förutsättning för minskad fattigdom och långsiktigt hållbar ekonomi.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Skrift
 • LO-förbundens medlemmar i siffror

  LO-förbunden samlar 1,4 miljoner medlemmar över hela Sverige, i olika branscher. I den här skriften hittar du fakta om medlemmarna och deras syn på olika frågor och på samhällsutvecklingen i Sverige.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Opinionsundersökning
 • LO contribution to global day of action with trade unions in Eswatini

  The ITUC (International Trade Union Confederation) and ITUC Africa called upon their member organisations to participate in the global day of action on 12 April 2023, in solidarity with our trade union sisters and brothers in Eswatini. LO Sweden sent a letter of protest to the Eswatini government.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Hög vinst av höga löner

  Högre löner är självfallet positivt för redan sysselsatta löntagare. Trots det menar både delar av näringslivet och en del politiker till höger att ingångslönerna borde sänkas för att öka sysselsättningsgraden. Men en genomgång av den empiriska forskningen visar att sambandet mellan lägstalöner och sysselsättning är svagt.

  OMRÅDE: Ekonomi
  KATEGORI: Skrift
 • Kvinna, liv, frihet – och fackföreningar

  LO och LO-förbunden har genom åren gjort vad vi kunnat för att stödja våra fackliga kamrater i Iran, och vårt stöd fortsätter givetvis. I den här skriften kan du läsa mer om det arbetet.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Skrift
 • Letter of protest to Ambassador of Peru

  LO, TCO and Saco have been following with deep concern, since the beginning of December, the situation of violence and state repression in Peru, following the ousting of its constitutional president, Pedro Castillo.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Avtalsrörelsen 2023 - fakta och argument

  I denna broschyr ger vi våra argument till varför LO har växlat upp våra lönekrav. Men vi förklarar också varför vi inte ställer krav på löneökningar som fullt ut kompenserar löntagarna för den höga inflationen.

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Folder
 • Protest letter to the government of the United Kingdom

  The Swedish trade union federations LO, TCO and Saco expresses their deepest concerns about the proposed Strikes (Minimum Service Levels) Bill introduced to the British parliament this month.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Uttalande av LO, TCO och Saco om svenskt bistånd

  LO, Saco och TCO är tillsammans huvudmän för den fackliga biståndsorganisationen Union to Union. Vi är starkt bekymrade över den inriktning på biståndspolitiken som regeringen presenterade före jul.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Hur fungerar etableringsjobben?

  Den som saknar gymnasieexamen och arbetslivserfarenhet har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Samtidigt saknar många branscher arbetskraft. Etableringsjobb är en ny modell som parterna och regeringen arbetat fram som ska underlätta för långtidsarbetslösa och nyanlända att komma i arbete.

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Folder
 • Från full sysselsättning till inflationsbekämpning

  De senaste 30 åren i svensk ekonomi skiljer sig markant mot tidigare decennier. Sverige har gått från full sysselsättning till permanent hög arbetslöshet, och inslagen av blandekonomi har tydligt minskat. I den här jubileumsskriften försöker vi skissa en bild av den utvecklingen och hur den har påverkat samhället.

  OMRÅDE: Ekonomi
  KATEGORI: Skrift
 • Avtal om arbete i etableringsjobb

  Etableringsjobb är en arbetsmarknadspolitisk modell som innebär att den anställde med etableringsjobb erhåller en på förhand fastställd ersättning från arbetsgivaren och sedan beviljas statlig etableringsersättning som utbetalas direkt till den enskilde arbetstagaren. Syftet med etableringsjobb är att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Avtal
 • Kortversion av Starkare inkomstskydd i pensionssystemet

  Det finns en bred uppslutning bakom högre pensioner. Men hur ska det göras, och vad vet vi egentligen om hur höga eller låga pensionerna sannolikt blir för dem som kommer att gå i pension om tio, tjugo eller trettio år?

  OMRÅDE: Ekonomi
  KATEGORI: Folder
 • Rusta Sverige för vintern – LOs krisvinterprogram

  I vinter kommer LO-förbundens medlemmar att behöva vända på varje krona. För många kommer pengarna ändå inte att räcka. Inte ens till det mest nödvändiga, som mat, hyra och el. För att förhindra att LO-förbundens medlemmar ska hungra, frysa eller vräkas i vinter kräver LO att regeringen agerar kraftfullt och snabbt.

  OMRÅDE: Ekonomi
  KATEGORI: Program
 • Huvudavtal tecknat mellan LO och Fremia

  LO och arbetsgivarföreningen Fremia har undertecknat huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Avtal
 • Mahsa Aminis död och de pågående protesterna i Iran

  LO ser med oro på att Mahsa Amini avlidit i polisens förvar. Den iranska regimen måste respektera och garantera grundläggande rättigheter för sina invånare och att de som är frihetsberövade inte utsätts för våld och misshandel.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
Sida 1 av 71234567