Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Hur fungerar etableringsjobben?

  Den som saknar gymnasieexamen och arbetslivserfarenhet har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Samtidigt saknar många branscher arbetskraft. Etableringsjobb är en ny modell som parterna och regeringen arbetat fram som ska underlätta för långtidsarbetslösa och nyanlända att komma i arbete.

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Folder
 • Från full sysselsättning till inflationsbekämpning

  De senaste 30 åren i svensk ekonomi skiljer sig markant mot tidigare decennier. Sverige har gått från full sysselsättning till permanent hög arbetslöshet, och inslagen av blandekonomi har tydligt minskat. I den här jubileumsskriften försöker vi skissa en bild av den utvecklingen och hur den har påverkat samhället.

  OMRÅDE: Ekonomi
  KATEGORI: Skrift
 • Avtal om arbete i etableringsjobb

  Etableringsjobb är en arbetsmarknadspolitisk modell som innebär att den anställde med etableringsjobb erhåller en på förhand fastställd ersättning från arbetsgivaren och sedan beviljas statlig etableringsersättning som utbetalas direkt till den enskilde arbetstagaren. Syftet med etableringsjobb är att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Avtal
 • Kortversion av Starkare inkomstskydd i pensionssystemet

  Det finns en bred uppslutning bakom högre pensioner. Men hur ska det göras, och vad vet vi egentligen om hur höga eller låga pensionerna sannolikt blir för dem som kommer att gå i pension om tio, tjugo eller trettio år?

  OMRÅDE: Ekonomi
  KATEGORI: Folder
 • Rusta Sverige för vintern – LOs krisvinterprogram

  I vinter kommer LO-förbundens medlemmar att behöva vända på varje krona. För många kommer pengarna ändå inte att räcka. Inte ens till det mest nödvändiga, som mat, hyra och el. För att förhindra att LO-förbundens medlemmar ska hungra, frysa eller vräkas i vinter kräver LO att regeringen agerar kraftfullt och snabbt.

  OMRÅDE: Ekonomi
  KATEGORI: Program
 • Huvudavtal tecknat mellan LO och Fremia

  LO och arbetsgivarföreningen Fremia har undertecknat huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Avtal
 • Mahsa Aminis död och de pågående protesterna i Iran

  LO ser med oro på att Mahsa Amini avlidit i polisens förvar. Den iranska regimen måste respektera och garantera grundläggande rättigheter för sina invånare och att de som är frihetsberövade inte utsätts för våld och misshandel.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Normalstadgar för LO-distrikten 2022

  LO-distriktets syfte är att vara distriktsorganisation för Landsorganisationen i Sverige, LO, samverkansorgan för medlemsorganisationerna regionalt samt företrädare för den tvärfackliga organisationen i området.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Stadgar
 • En dyster 25-årsdag för Hongkong

  Civilsamhällesorganisationer och fackföreningar kräver att fängslade aktivister släpps fria och att den nationella säkerhetslagen upphävs.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Kongressprotokoll 2020 - del 2

  Protokoll från LOs 29e ordinarie kongress 2020 - del 2.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
 • Parternas förslag om utbildningsutbud och validering med anledning av det nya huvudavtalet och omställningsstudiestödet

  Arbetsmarknadens parter för i denna promemoria fram förslag till politiska åtgärder för att reformera utbildningssystemet så att det anpassas till yrkesverksammas behov och förutsättningar. Förslagen är inte uttömmande utan fokuserar på de frågor parterna bedömer som mest angelägna att regering och riksdag fattar beslut om inför att reformerna träder i kraft.

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Policy
 • Protestbrev till Polen

  On behalf of The Swedish Trade Union Confederation (LO), we would like to express our concern about allegedly planned hectoring attacks by representatives of the Polish authorities against teachers who have joined a multi-day strike in 2019, as part of a legitimate ongoing collective dispute, following the procedures laid down by law and complying with all organisational requirements.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Varför vi vill att S vinner valet 2022

  Varför bryr sig LO om valet? Vad handlar valet om? Vilka frågor är viktigast för LO? Svar ges i valhandboken.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Handbok
 • LOs politiska krav inför valet 2022

  Sverige har enorma möjligheter. Vi är ett öppet land med yrkesskickliga arbetare och starka företag. Men det finns revor i vårt samhällsbygge.

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • Snabbprotokoll onsdag 1 december LOs 29e återupptagna kongress 2021

  LOs 29e återupptagna kongress. Snabbprotokoll. Onsdagen den 1 december 2021.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
 • Snabbprotokoll tisdag 30 november LOs 29e återupptagna kongress 2021

  LOs 29e återupptagna kongress. Snabbprotokoll. Tisdagen den 30 november 2021.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
 • Snabbprotokoll måndag 29 november LOs 29e återupptagna kongress 2021

  LOs 29e återupptagna kongress. Snabbprotokoll. Måndagen den 29 november 2021.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
 • Förhandlingsprotokoll - Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningstrygghet

   

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Avtal
 • Därför måste vi satsa på yrkesutbildning

  Mer arbete behöver göras för att utveckla gymnasieskolans yrkesprogram och den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Att det finns tillgång till attraktiv yrkesutbildning av hög kvalitet är viktigt både för individer och företag.

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Policy
 • LOs Kinastrategi

  I detta strategidokument utvecklas LOs syn och LOs förhållningssätt till Kina ur ett såväl politiskt som ekonomiskt perspektiv. Utgångspunkten har varit Kinas allt större betydelse för den ekonomiska och politiska utvecklingen i världen samt dess relevans för och påverkan på Sverige, men framförallt LOs och medlemsförbundens medlemmar.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Policy
Sida 2 av 71234567