Fråga facket Fråga facket

Hög vinst av höga löner

Ekonomi Den nationalekonomiska forskningen om höjda lägstalöner, och dess effekt på ekonomin, har blivit allt bättre tack vare nya verktyg för att mäta faktiska utfall. LO-ekonomen Niklas Blomqvist går igenom de senaste forskningsresultaten och konstaterar att höga lägstalöner inte påverkar sysselsättningen. Däremot har höga lägstalöner en positiv effekt på produktivitetsutvecklingen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

  • Högre löner är självfallet positivt för redan sysselsatta löntagare. Trots det menar både delar av näringslivet och en del politiker till höger att ingångslönerna borde sänkas för att öka sysselsättningsgraden. Men en genomgång av den empiriska forskningen visar att sambandet mellan lägstalöner och sysselsättning är svagt.
  • Detta kan förklaras med att arbetsgivare har ett förhandlingsövertag gentemot löntagaren, vilket utnyttjas till att pressa ned lönerna. Högre lägstalöner utjämnar maktbalansen och förbättrar därmed arbetsmarknadens funktionssätt.
  • Högre löner i allmänhet och högre lägstalöner i synnerhet är därmed inte skadliga för sysselsättningen. Däremot finns ett positivt samband mellan högre löner och produktivitet. Företag som möter löneökningar tvingas nämligen att bli mer effektiva. I ett samhälle där det finns stora låglönesektorer kan företag annars avstå från ny teknik och i stället gå runt på att betala låga löner för lågproduktiva arbetsuppgifter.
  • Långsiktigt är höga lägstalöner en viktig del i en arbetsmarknadsstrategi som syftar till både ett högre välstånd och en hög sysselsättning.

Referenslista (pdf)

ISBN: 978-91-566-3608-0