Fråga facket Fråga facket

Styrelseledamotsidan

Organisationsfrågor Till dig som är vald att representera LO genom styrelseuppdrag i organisationer och bolag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Uppdraget är att representera Landsorganisationen i Sverige (LO)

Den information som följer nedan är säkert självklarheter för dig, men vi passar ändå på att påminna lite om hur viktig du är som LOs representant i närliggande organisationer och bolag.

Att representera och göra skillnad

LOs stadgar, §1 om LOs uppgift ska alltid vara ledande. Det handlar om LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO verkar för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och en feministisk grundsyn.

Som anställd eller förtroendevald i ett förbund eller på LO så vet du redan vad det betyder att företräda din organisation. Vi vill ändå här understryka att det är hela konfederationen LO du nu ska företräda.

Att representera handlar ju också om att vårda LOs förtroende och vårt varumärke, att leva som vi lär och att du är en god förebild. När LO väljer att vara representerad i olika organisationer och bolag så handlar det givetvis även här om att bevaka medlemmarnas intressen och att vi samtidigt är med och driver på utveckling. Att till exempel ställa sig frågan vilka som gynnas är viktigt när frågor diskuteras och beslut ska fattas.

Att bevaka förbundsmedlemmarnas intressen

När vi säger att vi ska utgå från förbundsmedlemmarnas perspektiv hur ska vi då tänka? LO-förbunden har medlemmar i stad och på landsbygd, i en mängd olika branscher och yrkesgrupper i olika typer av arbetsmiljöer etc. Det är många perspektiv att hålla uppe samtidigt.

Vi vill att du särskilt bevakar dessa frågor:

  • Personalpolitiken – hur är den här organisationen som arbetsgivare, finns kollektivavtal, hur är de anställdas arbetsmiljö, jämställdhet etc.
  • Upphandlingar – vad har man för inköpspolicy (kollektivavtal, hållbarhetsaspekter, fairtrade etc).
  • Ekonomiska frågor som kan påverka LOs ekonomi och budget.

LO är en feministisk organisation med en feministisk grundsyn (stadgarnas §1). Att företräda LO innebär förstås också att du skaffar dig kunskap om hur organisationen/bolaget ser ut till exempel när det gäller representation, mångfald och jämlikhet.

Stöd i uppdraget

Via nedanstående länkar hittar du LOs stadgar och den handbok som tagits fram som stöd till dig med styrelseuppdrag:

LOs stadgar

Handbok för styrelseuppdrag (pdf)