Fråga facket Fråga facket

Facklig feminism

Jämlikhet LOs jämställdhetsarbete utgår från fackligt feminism.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fordonsmontör
Foto: Lars Forsstedt

Det fackliga uppdraget är att arbeta för goda villkor i arbetet och en lön som går att leva på. Men våra livsvillkor bestäms inte bara av maktförhållanden i arbetslivet. Fler dimensioner påverkar våra möjligheter. Därför behöver vi förstå jämställdhet utifrån både klass och kön.

 

På LO kallar vi detta perspektiv facklig feminism. Facklig feminism är att se hur arbetsliv, familjeliv och omsorgsarbete hänger ihop och påverkar varandra.

Begreppet fackligt feminism används bland annat i LOs arbete med Sveriges Jämställdhetsbarometer