Fråga facket Fråga facket

Representantskapet

Representantskapet är mellan kongresserna LOs högsta beslutande organ. Representantskapet består av representanter för de till LO anslutna förbunden samt styrelsens ledamöter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Representantskapet ska årligen fastställa en flerårig handlingsplan för förbundens gemensamma verksamhet, ha tillsyn över styrelsens förvaltning samt mellan kongresserna avgöra ärenden av viktig principiell betydelse.

Representantskapet består, utöver LOs styrelse, av 100 ledamöter. Varje förbund utser två ledamöter. Resterande mandat fördelas mellan förbunden efter antalet medlemmar.

Representantskapet har ordinarie sammanträde två gånger årligen. Det första ordinarie sammanträdet hålls före maj månads utgång och det andra sammanträdet före oktober månads utgång.

Läs mer om representantskapet i LOs stadgar.