Fråga facket Fråga facket

Enheten för personal och service

Organisationsfrågor Enheten för personal och service har till uppgift att samordna kansliets personal- och arbetsgivarfrågor, strategisk kompetensutveckling samt IT och service.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Peter Forsström

Faktor

Opinions- och informationsproduktion. Ansvarar för LOs tryckeri.

Per-Håkan Waern

Ombudsman

Ansvarig för AFO-Arbetarrörelsens Förhandlingsorganisation.