Fråga facket Fråga facket

Livs

Arbetsmiljö Inom Livs områden är arbetet fysiskt tungt, satt under kontroll och ofta ensamt. Facket rundas när arbetsgivarna bildar falska skyddskommittéer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Livs utmaningar

  • Problemen med "falska" skyddskommittéer tilltar, d.v.s. att arbetsgivarna bildar skyddskommittéer utan fackliga företrädare för att hindra RSO:s tillträde. Det finns också en stor okunskap om hur man utser skyddsombud.
  • Det är fortfarande mycket fysiskt tungt arbete och man går och står mycket. Buller, värme och kyla är faktorer som bidrar till den tuffa arbetsmiljön. Det är problem med kyla inom livsmedelssidan och värme inom t.ex. bagerisidan.
  • Arbetstagarna blir låsta vid sina stationer i produktionen vilket gör att det blir mycket ensamt arbete. Slimmade organisationer är en stor orsak till det. Det förekommer mestadels skiftarbete vilket också är tufft.
  • Arbetsgivarna har större kontroll på arbetstagarna via övervakningskameror och drogtester m.m. vilket upplevs som integritetskränkande.
  • Vad gäller anställningarna är det heltider som gäller men det blir fler visstider i och med att det blir vanligare med bemanningsföretag.
  • Kläm, skär- och stickskador (chark och slakt) och även truckolyckor är vanliga. Men det förekommer även halkolyckor p.g.a. dåliga golv.