Fråga facket Fråga facket

Musikerna

Arbetsmiljö Musikerfacket består av en rad olika medlemsgrupper med olika utmaningar. Scenbyggarna har fysiskt tunga arbeten medan violinisterna drabbas av belastningsskador.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Musikernas utmaningar

  • Den största utmaningen är den stora spretigheten bland de olika medlemsgrupperna. (musiker, artister, stagehands samt scenbyggare m.fl.) Känns ibland som en ren intresseorganisation istället för en fackförening. Förbundet tillhandahåller en faktureringsservice för medlemmar som inte vill starta eget.
  • Stagehands, de som arbetar med scenbygge och kringarbete på konserter och festivaler, har ett väldigt fysiskt utsatt yrke, oftast på höga höjder. Man håller nu på att teckna kollektivavtal för dessa med berörda arbetsgivare. Detta är ett gott exempel på hur facklig aktivitet byggts upp underifrån då intresset för att organisera sig kom från arbetarna själva.
  • Många medlemmar arbetar även när de är sjuka. Det beror på att det är vanligt med visstidsanställningar och att medlemmarna måste ta de jobb de kan få.
  • Väldigt få kvinnor är medlemmar. Efter #metoo uppdagades mycket problem.
  • Det är ofta otydligt vem som är arbetsgivare bland både musiker och artister då de alla tillhör ett band eller en teatergrupp.
  • Hörselproblem är vanligt bland musiker och vissa instrument ger fysiska belastningsskador, t.ex. violiner. De som spelar blåsinstrument drabbas ofta av problem med lungorna. Alkoholproblemen som var stora inom branscherna har blivit något bättre. Det är också problem med höga krav och lite erkännande.
  • Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö fungerar inte.