Fråga facket Fråga facket

Stipendiefonden 2024

Facklig utbildning En medlem kan få stipendium för medverkan vid tvärfackliga utbildningar. Stipendium kan i vissa fall även utgå till den som inte är medlem.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs stipendiefond gäller för följande kurser:

LOs stipendiefond används enbart till tvärfackliga utbildningar.

Stipendium

  • En medlem kan få stipendium om högst 9 timmar för facklig introduktion, 24 timmar för facklig medlemsutbildning och 24 timmar för facklig-politisk medlemsutbildning. Totalt kan alltså en och samma medlem som mest få stipendium från LO för 57 timmar.
  • Stipendium kan i vissa fall även utgå till den som inte är medlem.
  • Stipendiet är 130 kronor per timme  och 1 040 kr per dag under 2024 och betalas ut till kursdeltagare som har förlorat inkomst under utbildningstiden.
  • Stipendiet ska ses som ersättning för förlorad förtjänst. Skolelever kan inte erhålla stipendium.
  • Deltagarna ska vara medlemmar utan förtroendeuppdrag. Förtroendevalda som deltar ersätts av respektive förbund/förbundsavdelning enligt deras rutiner. Eventuella resekostnader ersätts också av respektive förbund.