Fråga facket Fråga facket

Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige

Kollektivavtal Att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige kan tyckas vara en självklarhet, men det är inte alls särskilt självklart. Det gäller att stå upp för kollektivavtalen och att göra motstånd mot angreppen - varifrån de än kommer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I Sverige regleras lön och arbetsvillkor i kollektivavtal

Hoten mot kollektivavtalen ser olika ut och kommer från olika håll, men det som de har gemensamt är att de vill slå sönder vårt sätt att reglera löne- och arbetsvillkor i Sverige - via förhandlingar och kollektivavtal.

Exempelvis har arbetsgivare använt EU-domstolen för att försöka smita förbi de svenska kollektivavtalen (Laval) och från EU kommer numera förslag om att minimilöner ska regleras i lag, något som kraftigt skulle ändra vår modell.

Ytterligare ett hot är den sjunkande organisationsgraden. Med färre medlemmar i facket minskar arbetsgivarnas intresse att skriva på ett kollektivavtal eftersom fredsplikten (arbetsfreden) då inte omfattar alla på arbetsplatsen.

Arbetslivskriminaliteten är ett annat växande hot. Kriminella arbetsgivare är av naturliga skäl inte intresserade av vare sig facket eller kollektivavtal, tvärtom.  

Stå upp för kollektivavtalen!

Om du inte redan är med i facket, gå med du också! Ring 020-56 00 56 och bli ännu en som står upp för smarta idéer - kollektivavtalet!

Med eller utan kollektivavtal

Vad får en medlem i facket som den oorganiserade inte får? Vad gäller på en arbetsplats där arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal jämfört med en som inte har det?

För samtliga anställda gäller lagarna om anställningsskydd, jämställdhet, föräldraledighet, arbetstider, semester och arbetsmiljö. Rättigheterna därutöver beror på om du är medlem i facket eller inte och om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal.

Medlem med kollektivavtal

1. Kan själv hävda avtalet
2. Löneskydd
3. Löneökning
4. Förhandlingsstöd
5. Medbestämmande
6. Tolkningsföreträde
7. Rättshjälp
8. Skadestånd
9. Kollektiva försäkringar
10. Fackets försäkringar

Medlem utan kollektivavtal

4. Förhandlingsstöd
7. Rättshjälp
10. Fackets försäkringar

Men avtalet gäller inte och därför har denna medlem inte rätt till 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 ovan.

Ej medlem med kollektivavtal

9. Kollektivavtalade försäkringar gäller.

Den oorganiserade har inte rätt till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Facket kan däremot välja att hävda avtalet.

Ej medlem utan kollektivavtal

Den oorganiserade med en arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal står utan det som inte regleras i lagstiftning.

Här kan du bli medlem i något av LOs förbund.