Fråga facket Fråga facket

Global facklig utblick 2023

Internationellt Global facklig utblick vill ge dig en bild av världen 2023 ur ett fackligt perspektiv. Arbetare i Sverige har gemensamma intressen med arbetare i hela världen. Om vi låter makthavare i andra länder ställa arbetare mot arbetare och kränka vår rätt att organisera oss fackligt kan det i framtiden ske också hos oss. Därför måste vi arbeta tillsammans, över nationsgränserna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En tryckt version går att beställa från LO-distribution.

ISBN 978-91-566-3631-8

Se utredarna presentera den globala utblicken vid ett seminarium.