Fråga facket Fråga facket

Omställningsstöd inom kommun- och regionsektorn

Kollektivavtal Du som är anställd inom kommun- och regionsektorn kan ansöka om praktiskt och ekonomiskt stöd om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Ekonomisk hjälp och praktiskt stöd

Omställningsavtalet ingår i ditt kollektivavtal och kan ge dig både ekonomisk hjälp och praktiskt stöd om du blir uppsagd. Avtalets insatser är en sorts hjälp till självhjälp för att hitta ett nytt arbete så snart som möjligt. Du kan få praktisk hjälp och visst ekonomiskt stöd redan under uppsägningstiden.

Förutsättningar

  • Du ska ha en tillsvidareanställning på minst 40 procent och ha varit anställd på avtalsområdet i minst ett år och blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

eller:

  • Ingå i en turordningskrets och väljer att gå istället för en arbetskamrat som kan stanna istället för dig.

Utbildningsstöd

Har du behov av en vidareutbildning, praktik eller kanske utbildning till ett helt nytt yrke som ökar din anställningsbarhet kan du ansöka om ekonomiskt stöd från fonden. Kontakta fondens handläggare och diskutera dina planer.

Starta eget

Planerar du att starta en egen verksamhet, har du möjlighet att ansöka om ett näringsbidrag som täcker en del inköp du behöver göra för att komma igång med din verksamhet. Prata också med Arbetsförmedlingen, de kan eventuellt erbjuda ett så kallat aktivitetsstöd.

Särskild omställningsersättning

  • Du kan få särskild omställningsersättning efter att din anställning upphört, då du deltar i aktivt omställningsarbete och är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Detta kan du få i högst 60 kalenderdagar inom en tidsram på 180 dagar från och med då din anställning upphörde.
  • Du kan få ersättning om a-kassan bedömer att du inte ska få ersättning under denna period för att du enligt deras regler inte står till arbetsmarknadens förfogande. Ersättningen är på 80 procent av din fasta kontanta lön.
  • Om du inte erbjudits ledigt under uppsägningstiden för att delta i aktivt omställningsarbete så har du dessutom rätt till en avgångsersättning under 30 kalenderdagar i direkt anslutning till att anställningen upphör.

Kompletterande omställningsersättning

  • Som arbetstagare har du rätt till kompletterande omställningsersättning om du haft en sammanhängande anställning hos arbetsgivaren sedan minst fem år då anställningen upphör.
  • Inom en ramtid om 450 dagar efter anställningens upphörande gäller denna rätt i 300 dagar då du samtidigt får ersättning från a-kassan (eller skulle fått sådan om du varit med i a-kassan) och står till arbetsmarknadens förfogande, anmäld på arbetsförmedlingen.
  • Ersättningen betalas ut med ett belopp som tillsammans med a-kassan, eller det belopp som skulle betalats ut av a-kassan om du var medlem i en a-kassa, motsvarar 80 procent de första 200 dagarna och 70 procent de resterande 100 dagarna.

Ansökan om ersättning

Du ansöker själv hos omställningsfonden KOM-KL om ekonomiska omställningsförmåner.

Mer om omställningsfonden

Omställningsavtalet administreras av Omställningsfonden för kommuner, landsting och företag och kommunförbund som är medlemmar i PACTA.

Arbetsgivaren ska alltid anmäla uppsägning på grund av arbetsbrist till Omställningsfonden. Dessutom kan du som uppsagd ansöka om olika former av praktiskt och ekonomiskt stöd.