Fråga facket Fråga facket

Omställning inom kooperationen och civilsamhället

Kollektivavtal Det här omställningsstödet är till för dig som är anställd inom civilsamhället, idéburna och kooperativa organisationer och som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Stöd på vägen till ett nytt arbete

För att få omställningsstöd eller ekonomisk ersättning måste vissa grundvillkor vara uppfyllda:

  • Arbetsplatsen måste ha kollektivavtal.
  • Uppsägningen ska ha skett antingen på grund av arbetsbrist, att man inte är arbetsför på grund av sjukdom eller att en visstidsanställning avslutats.
  • Den som är uppsagd får vid ansökan inte vara äldre än 68 år.
  • Ansökan måste ske inom 18 månader från det att anställningen upphört.
  • Ansökan görs antingen av arbetsgivaren eller av den anställde.

För rätt till omställningsstöd måste dessutom nedanstående villkor vara uppfyllda:

  • Den som är uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa ska ha haft en sammanhängande anställningstid hos ett eller flera arbetsgivare anslutna till KFO med minst 40 procents sysselsättningsgrad, sedan minst 12 månader vid tidpunkten för anställningens upphörande.
  • Den som är har en avslutad visstidsanställning ska ha haft en sammanhängande anställning hos ett eller flera arbetsgivare anslutna till KFO med minst 40 procents sysselsättningsgrad, sedan minst 24 månader vid tidpunkten för anställningens upphörande.

Omställningsinsatserna ska öka arbetstagarens möjligheter att få ett nytt arbete och utformas och anpassas utifrån arbetstagarens behov, förutsättningar och önskemål.

För rätt till omställningsersättning måste dessutom nedanstående villkor vara uppfyllda:

  • Den som uppfyller grundkraven har rätt till omställningsersättning om hen vid anställningens upphörande fyllt 40 år och under de senaste 5 åren varit anställd sammanlagt minst 50 månader hos en eller flera arbetsgivare anslutna till KFO.
  • Omställningsersättningen utbetalas med ett engångsbelopp om 50 procent av inkomstbasbeloppet (motsv. 33 400 kronor år 2020). Vid annat arbetstidsmått än heltid betalas ersättningen ut i proportion till arbetstagarens arbetstidsmått.

Läs mer i CIKOs broschyr

Fakta om CIKO

CIKO är en ny omställningsorganisation som bildats av KFO och LO. CIKO verkställer Omställningsavtalet KFO-LO som berör cirka 95 000 anställda. Stöd ges i form av omställningsinsatser och ekonomisk ersättning. Organisationen startade den 1 januari 2019.