Facket direkt facketdirekt.nu

Ansvarsområden

Organisationsfrågor Avtalssekreterare och tredje vice ordförande Torbjörn Johansson biträder LOs ordförande och är i tredje hand ordförandens ställföreträdare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Politikområden:

  • Ansvarar för och samordnar förhandlingsverksamheten
  • Arbetslivsutveckling
  • Arbetsrätt och övrig reglering av anställningsvillkor
  • Avtals- och medlemsförsäkringar
  • Diskrimineringsfrågor
  • Löne- och arbetstidspolitik
  • Organisations- och gränsdragningsfrågor
  • Pensionsfrågor
  • Socialförsäkringar
  • Ägarfrågor