Facket direkt facketdirekt.nu

Susanna Gideonsson, ordförande

Organisationsfrågor Ett starkt och enat LO är Susanna Gideonssons främsta mål när hon nu lämnar uppdraget som ordförande i fackförbundet Handels och tillträder posten som LOs nye ordförande och gemensam ledare för de 14 LO-förbunden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Fredrik Sandin Carlson

Susanna Gideonsson, grattis till uppdraget som LOs nya ordförande! Vilken ser du som din viktigaste uppgift som ledare för LOs 14 medlemsförbund?

- Viktigast just nu är att vi kan samla det stora engagemang som finns runt om i fackföreningsrörelsen i Sverige. Varje förbund har sina specialfrågor som de hanterar bäst, men när det gäller de stora dragen på svensk arbetsmarknad måste vi vara enade och gå åt samma håll.

- Den senaste tiden har tydligt visat vilken kraft facket har. När vi tillsammans bestämmer oss för vad vi vill uppnå kan vi försätta berg och skapa tryck i frågor som är viktiga för vanligt folk och åstadkomma verklig förändring.

Det ligger en tung vår bakom oss med många uppsägningar och korttidspermitteringar, företag har gått i konkurs och jobb har gått förlorade. Hur påverkas det fackliga arbetet framöver?

- Det ena är att vi fått många fler medlemmar i förbunden. Vi ser också fler som engagerar sig i det fackliga arbetet. Det har varit mycket att ta itu med ute på arbetsplatserna vilket har skapat ett starkt fackligt engagemang. Samtidigt har vi sett baksidan av coronaepidemin där många tvingats lämna sina arbetsplatser. En del kanske för alltid.

- Våra erfarenheter den här våren har gett kraft åt förbunden. Men vi har ett stort jobb att förklara vad ett fackligt medlemskap innebär. Facket är inte bara ett försäkringsbolag eller någon slags arbetsplatspolis. Facket står för så mycket mer. Nu är det upp till oss alla att visa att vi är en organisation som ger styrka, som ger bättre villkor och som kan åstadkomma förändring på riktigt.

Vet du redan nu vilka frågor du vill fokusera på som LO-ordförande?

- Först och främst att vi ska ha ett starkt fack, inom LO-kollektivet och i Sverige. Vi behöver bli ännu fler och nå nya grupper som i dag inte känner att facket är till för dem. Det behövs för att vi ska kunna möta de nya utmaningar som svensk arbetsmarknad står inför.

- Nummer två är att vi måste se till att det fullständigt ohemula utnyttjandet av människor i osäkra anställningar stoppas. Både när det gäller bemanning- och visstidsanställningar och alla lösa anställningsformer som kommer i spåren av den så kallade gig-ekonomin.

- Vi behöver också arbeta med jämlikheten och de ökande klyftorna i Sverige. Fackförbunden och LO är inga politiska partier, men vi ska ha massor av politiska krav. För att skapa goda villkor för våra medlemmar, både på arbetsplatsen och i samhället. Och en sak vi lärt av coronakrisen är att vårt samhälle är skört.

- Välfärden måste vara till för alla och lika för alla och vi behöver trygghetssystem som backar upp i perioder av livet då man av någon anledning inte är fullt arbetsför. För det krävs permanenta förändringar i a-kassan, en förbättrad sjukförsäkring och mer pengar till välfärden. Helt enkelt en jämlikhetsplan så att vi kan möta krisen och se till att människor kan leva ett värdigt liv. 

I höst väntar de uppskjutna förhandlingarna om anställningsskydd och ytterst hotet om lagstiftning. Vad säger du till dem som hävdar att den svenska partsmodellen har blivit omodern och att unga föredrar ett ”flexibelt” arbetsliv framför ”inlåsning” i stela anställningsformer?

- Jag tror överhuvudtaget inte på det. Min erfarenhet är tvärtom att unga människor absolut inte vill leva med den otrygghet det innebär att bara veta från dag till dag om de har ett arbete, där de inte kan planera sitt liv och aldrig ha någon ”ledig” dag, bara tid utan arbete.

- Den svenska partsmodellen har aldrig varit mer modern än den är i dag. Vi kan den svenska arbetsmarknaden och därmed blir avtal med våra motparter anpassade till arbetsmarknadens behov.

- Om politiken tillåts ta över riskerar vi att arbetsmarknadslagstiftningen blir en pingpong-fråga, där lagarna ändras utifrån vilken politisk majoritet som för tillfället innehar regeringsmakten.

Full sysselsättning är ett av LOs viktigaste mål, men nu ökar arbetslösheten igen. Hur ska LO påverka det?

- Omställning och kompetensutveckling kommer att vara nyckeln till att bemöta den växande arbetslösheten. Det här ska LO strida hårt för. Det ska var möjligt att ställa om från ett jobb till ett annat.

- Därför är det viktigt att vi förmår politiken att sätta till alla klutar för att komma igång med utbildning, med omställningsinsatser och med en arbetsmarknadspolitik som gör att arbetslösheten inte biter sig fast. Så många som möjligt måste komma i jobb, så snabbt det bara går.

Läs Susanna Gideonssons tal till kongressen 

Pressbilder LOs ledning

Ansvarsområden