Fråga facket Fråga facket

Om skolkamraters respektive grannars påverkan

Jämlikhet Forskningsstudier och rapporter pekar på att det fria skolvalet har förstärkt skolsegregationen och befäst elevsorteringen. Även boendesituationen gör att vi skiktas i grupper som allt mer sällan möts. Vilka konsekvenser får det, hur påverkas våra liv och vad innebär det för jämlikheten i stort?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Dessa frågor avhandlas i två nya rapporter om kamrat- respektive grannskapseffekter som tagits fram av LOs jämlikhetsutredning.

Länk till rapporten Kamrateffekternas betydelse »

Länk till rapporten Grannskapseffekter »