Fråga facket Fråga facket

Kamrateffekternas betydelse

Rapport Vilken betydelse har ens klasskamrater för hur väl man presterar i skolan? Vilken betydelse har ens vänner för det egna utfallet? Förstärks ojämlikhet genom kamrateffekter? Rapporten ger en översikt över forskningen kring hur individen påverkas av sin omgivning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Illustration: Cristina Jäderberg

Om Jämlikhetsutredningen

Rapporten är skriven av LO-ekonomen Julia Boguslaw som en del av LOs Jämlikhetsutredning. Utredningen har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. 

Läs mer om Jämlikhetsutredningen här

Ladda ned rapporten Kamrateffekternas betydelse här (pdf)

Se seminarium om rapporten i LO Play

Missa inte att läsa även rapporten Grannskapseffekter (pdf)