Fråga facket Fråga facket

Grannskapseffekter

Rapport Den här rapporten är en forskningsöversikt om boendesegregation och bostadsområdets betydelse - hur individer som bor nära varandra påverkar varandras livschanser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Illustration: Cristina Jäderberg

Grannarnas påverkan

Grannskapseffekter betyder att platsen där en individ bor eller växer upp påverkar dennes liv på ett eller annat sätt. Men grannskapseffekter kan verka på distinkt olika sätt, och behöver inte vara konsekvensen av segregation. En typ av grannskapseffekter är att individer som bor nära varandra påverkar varandras livschanser. Oftast är det på detta vis grannskapseffekter undersöks, exempelvis genom att man beräknar hur stor andel av en individs grannar som är högutbildade och hur detta inverkar på individens livschanser.

Stadsplaneringens påverkan

Grannskapseffekter kan också vara hur skillnader mellan grannskap i kvalitet på institutioner, stadsplanering, mataffärer och liknande påverkar individerna som bor där, eller att individer i ett koncentrerat fattigt område påverkas av att individer i angränsande områden har det bättre ställt.

Om Jämlikhetsutredningen

Rapporten är skriven av Fil Dr Maria Brandén, verksam vid Institutet för Analytisk Sociologi, Linköpings universitet, samt vid Sociologiska Institutionen, Stockholms Universitet, som en del av LOs Jämlikhetsutredning. Utredningen har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. 

Läs mer om Jämlikhetsutredningen här

Ladda ned rapporten Grannskapseffekter här (pdf)

Se seminarium om rapporten i LO Play

Missa inte att läsa även rapporten Kamrateffekternas betydelse (pdf)