Fråga facket Fråga facket

LO fördömer Hamas brutala våldshandlingar mot israeliska civila

Internationellt LO fördömer kraftfullt de brutala våldshandlingar terrororganisationen Hamas genomförde mot israeliska civila den 7 oktober.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Fatima Shbair

Hamas våld och mångåriga raketbeskjutningar mot Israel strider mot folkrätten och måste omedelbart upphöra. Israels rätt till självförsvar innefattar samtidigt inte rätten att svara med urskillningslösa bombningar som drabbar civila. Att strypa leveranser av mat och el till Gaza är ett folkrättsbrott och måste fördömas. Blockaden av Gaza måste upphöra.

En fortsatt våldsspiral förvärrar endast den långvariga konflikten. Den enda långsiktiga vägen till fred och försoning är ett slut på ockupationen och en tvåstatslösning där palestinier och israeler kan leva sida vid sida, i fred och demokrati.

Omvärldens bistånd till Palestina är viktigt för att stärka de krafter som verkar för en sådan lösning. Inte minst spelar det fackliga biståndet en viktig roll. I det ingår ett långsiktigt arbete för att bygga upp och stärka oberoende fackliga organisationer liksom att främja samverkan mellan palestinsk och israelisk fackföreningsrörelse. Fria, demokratiska och oberoende fackföreningar är en grundbult i byggandet av demokrati.

Den svenska regeringens beslut att pausa det svenska utvecklingsbiståndet till Palestina är därför djupt olyckligt och riskerar tvärtom att försvaga de krafter som verkar för dialog och demokrati. De enda som tjänar på en sådan utveckling är extremister på båda sidor.