Fråga facket Fråga facket

Investeringar i utbildning under krisen

Arbetsmarknad LO, TCO och Saco presenterar i ett brev till regeringen tre politiska förslag som skapar ökade möjligheter till omställning vid arbetslöshet. Facken anser att staten ska använda coronakrisen till att främja en positiv strukturomvandling. En central del är att arbetslösa ges bättre förutsättningar att uppgradera sin kompetens eller omskola sig till bristyrken.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO, TCO och Saco föreslår följande:

  • Utöka Arbetsförmedlingens möjligheter att anvisa arbetslösa som är behöriga till studier inom det reguljära utbildningssystemet som en arbetsmarknadsutbildning, det vill säga med bibehållen arbetsmarknadspolitisk ersättning. Ändra i förordningen om arbetsmarknadspolitiska program så att möjligheten öppnas att, efter arbetsmarknadspolitisk bedömning, anvisa arbetslösa som är behöriga till reguljära utbildningar inom Komvux, Yrkesvux, yrkeshögskola samt högskola och universitet. Utbildningsinsats och utbildningsnivå bör avgöras utifrån individens behov och förutsättningar att få ett varaktigt arbete, vilket möjliggör för staten att i högre grad styra arbetslösa till utbildningar inom bristyrken eller till utbildningar som leder till påbyggnad av befintlig kompetens. Huvudregeln bör vara anvisning till korta utbildningar eller kurser motsvarande sex månaders heltidsstudier oavsett utbildningsform. Vid behov bör dock studierna kunna pågå längre än så för utbildning inom Komvux, Yrkesvux och yrkeshögskola.
  • Avsätt mer resurser till Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar och säkerställ att de erbjuds tidigare under arbetslöshetsperioden. Förtydliga Arbetsförmedlingens mål i regleringsbrevet om att väsentligt öka antalet deltagare i pågående och nya yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar. Möjliggör för en snabbare framtagning av nya utbildningsplatser genom att tillfälligt höja beloppsgränsen för direktupphandling
  • Utöka tillfälligt möjligheten att studera med arbetslöshetsersättning. Ändra i förordningen om arbetslöshetsförsäkringen så att utbildningstiden och ersättningsperioden som motsvarar 15 ersättningsdagar (tre veckor) tillfälligt förlängs till 30 ersättningsdagar (sex veckor).

Brevet till regeringen i sin helhet (pdf)